Nowości wydawnicze

22 czerwiec 2021 Powrót

Bitwa Warszawska z prerpektywy wieku, Pułtusk 2021BITWA WARSZAWSKA Z PERSPEKTYWY WIEKU

Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej zaplanowane przez władze państwowe i samorządowe oraz instytucje naukowe i kulturalne, a także  kościoły i związki wyznaniowe w zamiarach inicjatorów miały stanowić ważny instrument kształtowania świadomości historycznej współczesnego pokolenia Polaków oraz istotny element polityki historycznej. (…). Do długiej listy wydarzeń dopisuje się monografia zatytułowana Bitwa Warszawska z perspektywy wieku. Jej pojawienie się należy przyjąć z wielkim uznaniem nie tylko ze względu na rangę rocznicowych obchodów i znaczenia, jakie niewątpliwie będzie posiadała dla kształtowania pamięci historycznej Polaków, ale przede wszystkim ze względu na jej charakter naukowy, ujmujący i eksponujący wiele nieznanych bądź zapomnianych wątków związanych z Bitwą Warszawską. Z recenzji ks. dra hab. Waldemara Glińskiego, prof. UKSW

 

Zofii Marianny Wróbel, Wspomnienia... i nie tylko (1941-1960). Udrzyn - wieś w Puszczy Białej. Liceum Pedagogiczne w Pułtusku.

Zofia Wróbel, Wspomnienia… i nie tylko (1941–1960). Udrzyn — wieś w Puszczy Białej, Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Pułtusk 2020

Wydawnictwo źródłowe. Jego autorką jest znana pułtuska nauczycielka. W pierwszej części wspomnień opisuje swoje dzieciństwo na biednej, kurpiowskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL. Przedstawia ówczesne sposoby gospodarowania i radzenia sobie z trudnymi warunkami życia oraz przypomina ginące niemal na naszych oczach obyczaje. W części drugiej przybliża lata nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pułtusku, szkole przygotowującej przyszłą kadrę nauczycielską. Książka mogła ukazać się dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego.

 

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…, Warszawa 2020

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie o takim samym tytule, która została zrealizowana w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” prowadzonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i archiwa państwowe. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu, jaką wartość mają archiwa domowe oraz jak powinny być przechowywane i opisywane, aby mogły przetrwać dziesięciolecia i służyć badaczom w ustalaniu faktów historycznych. Na wydawnictwo składają się materiały ze zbiorów rodzinnych, które przechowywane są w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie i jego oddziałów zamiejscowych. Przybliżają one realia życia codziennego rodziny sprzed kilkudziesięciu lat. Na kartach wydawnictwa towarzyszymy naszym bohaterom w trakcie uroczystości rodzinnych, w szkole, na wakacjach, w mieście i na wsi. Poznajemy ich pasje, warunki i styl życia, ich świat. Jest to możliwe dzięki materiałom archiwalnym, które przetrwały do naszych czasów w następujących zespołach archiwalnych: Zbiór fotografii kapitana Tadeusza Kłobukowskiego, Zbiór Katarzyny Miączyńskiej, Zbiór Korotyńskich, Zbiór Dmochowskich, Zbiór Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego. Niniejsza publikacja ma przypominać z założenia album z rodzinnymi fotografiami, dlatego świadomie zrezygnowano ze szczegółowych opisów poszczególnych zdjęć. Oglądajmy ją tak, jak stare albumy naszych rodziców, dziadków czy pradziadków.

 


Warszawa 1920. Warsaw 1920, Warszawa 2020

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie o takim samym tytule, nawiązująca do 100. rocznicy bitwy warszawskiej (1920). Przypomina sytuację panującą w stolicy sprzed 100 lat. Pokazuje miasto i jego mieszkańców w realiach nadciągającego zagrożenia wojennego oraz wydarzenia rozgrywające się na froncie, na przedmościu warszawskim. Składają się na nią źródła ikonograficzne, dokumenty archiwalne i materiały prasowe pogrupowane w ramach następujących działów: „Warszawa w liczbach”, „Warszawa wobec zagrożenia”, „Armia ochotnicza”, „Propaganda polska”, „Propaganda bolszewicka”, „Bitwa o wszystko”, „Po bitwie”. Publikacja przygotowana w polsko-angielskiej wersji językowej.

 


„Kronika Warszawy” Bibliografia zawartości tomów czasopisma za lata 1925-2019 Dodatek do tomu 1 (161)-2 (162), Warszawa 2020

Czasopismo „Kronika Warszawy” zaczęło ukazywać się w latach międzywojennych — od początku 1925 r. do wybuchu drugiej wojny światowej, a następnie wznowione zostało dopiero 25 lat po wojnie. Bibliografia zawartości „Kroniki Warszawy” powstała z myślą o czytelniku, który poszukując danych podstawowych, znajdzie wiele ułatwień i podpowiedzi pomocnych w zbieraniu materiału badawczego. Obejmuje materiał za lata 1925–2019, na który złożyło się blisko 2300 pozycji — artykułów, recenzji, sprawozdań oraz działów stałych. Każda z pozycji bibliograficznych opatrzona jest własnym, kolejnym numerem, ułatwiającym korzystanie z materiału. Układ odnośników (zastosowanych tylko do artykułów, nie do prac recenzowanych) pozwala czytelnikowi połączyć pozycje o bliskiej tematyce, lecz umieszczone w odległych miejscach. Dopełnieniem całości jest indeks nazwisk: autorów artykułów i prac recenzowanych, recenzentów, ale także osób wymienionych w tytułach. Numery w indeksie odnoszą się do konkretnych pozycji bibliograficznych.

 


„Kronika Warszawy” 2020, nr 1 (161)–2 (162), Warszawa 2020

Numer otwierają dwa artykuły wspomnieniowe, autorstwa Aleksandry Sołtan-Lipskiej i Pawła Weszpińskiego, poświęcone zmarłemu w grudniu 2019 r. Markowi Ostrowskiemu, wieloletniemu współpracownikowi „Kroniki Warszawy”. Tuż po nich rozpoczyna się „Kalendarz warszawski”, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od września 2019 do czerwca 2020 r.

 

 


Educare necesse est — dziedzictwo pamięci, Warszawa 2020

Czwarta już publikacja poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Obejmuje 23 artykuły opracowane na podstawie referatów i prezentacji przedstawionych w trakcie IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” (13–13 czerwca 2019), której przedmiotem obrad stała się problematyka związana z szeroko rozumianym dziedzictwem pamięci. Jej uczestnicy skupili się na dwóch kwestiach: „Pamięć odradzającej się państwowości w edukacji publicznej” oraz „Archiwa a pamięć”. Stały się one motywem przewodnim wystąpień i towarzyszącej im dyskusji. W ten sposób źródła archiwalne, stanowiące podstawę wystąpień konferencyjnych, nie tylko zostały dokładnie omówione, ale też posłużyły do zaprezentowania rozlicznych możliwości wykorzystania ich zarówno w pracy edukacyjnej archiwów, jak i w trakcie lekcji historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie.

 


13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. Relacje i wspomnienia, Pułtusk 2019

Kolejna już publikacja źródłowa wydana w ramach serii wydawniczej „Folia Historica Pultoviensia”. Tym razem jest to zbiór wspomnień i relacji żołnierzy 13 Pułku Piechoty, który w latach 1921–1939 stacjonował w Pułtusku, wpływając stymulująco na rozwój lokalnego życia społecznego i gospodarczego. We wrześniu 1939 r. pułk ten stanął do walki z armią niemiecką. Edycja źródłowa składa się z trzech części: relacji żołnierskich, relacji cywilnych oraz aneksów. Poprzedza ją krótkie omówienie założeń operacyjnych Armii „Modlin”, kalendarium szlaku bojowego pułku oraz omówienie jego struktury organizacyjnej w 1939 r.

 


Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego

Mało kto z mieszkańców Lwowa miał możność zwiedzenia Warszawy. Niestety, nie każdy, kto mógł ją poznać, czuł potrzebę, z tych bowiem nawet Lwowian, którzy wiele podróżują po Europie, nie widujemy tutaj prawie nikogo…”. Tak zaczyna swoją publikację, a zarazem przygodę z Warszawą, jej autor, który na stronie tytułowej figuruje jako Przygodny. Jego dzieło pt. Warszawa współczesna w dwunastu obrazkach, które ukazało się nakładem Towarzystwa Wydawniczego w roku 1903 we Lwowie, posłużyło do przygotowania niniejszej edycji źródłowej, która została wzbogacona o materiały ikonograficzne z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie oddające klimat Warszawy, jaką widział autor w 1903 r. i który najwyraźniej uległ jej czarowi. Jego zdaniem „coś jest w tem mieście, że kto w nim zamieszka, ten je umiłuje i nie wyrzeknie się już nigdy miana warszawiaka. Ten nie zatęskni już za miejscem rodzinnem, a gdy Warszawę opuści, widywać ją będzie, pełen tęsknoty, w marzeniach sennych”. Oddając do rąk czytelników tę publikację, będącą już kolejnym wspólnym dziełem Wydawnictwa „Skarpa Warszawska” i Archiwum Państwowego w Warszawie, mamy nadzieję, że jako pamiętnik i przewodnik zarazem pozwoli wszystkim czytającym przenieść się w czasie do Warszawy z poczatku XX w.

 


Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie o takim samym tytule, nawiązująca do dwóch, a w zasadzie trzech wydarzeń rocznicowych, tj. pierwszej wojny światowej, stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz do 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Przybliża sytuację Warszawy i jej mieszkańców w tym okresie, zwraca również uwagę na różne aspekty konfliktu zbrojnego – pierwsza wojna światowa przyniosła Polakom niepodległość, a tym samym możliwość budowy własnego państwa, okazała się zatem, ze względu na ten skutek, rzeczą pozytywną, druga wojna światowa natomiast brutalnie odebrała im ten dar. Publikacja, podobnie jak wystawa, przypomina realia życia w Warsawie w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 r. do jej utraty w 1939 r. Zdecydowanie jednak skupia się na wydarzeniach z września 1939 r. oraz z pierwszego roku okupacji. Została opracowana na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie oraz ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie.

 


„Kronika Warszawy” 2019, nr 2

Wydawnictwo źródłowe. Jego autorką jest znana pułtuska nauczycielka. W pierwszej części wspomnień opisuje swoje dzieciństwo na biednej, kurpiowskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL. Przedstawia ówczesne sposoby gospodarowania i radzenia sobie z trudnymi warunkami życia oraz przypomina ginące niemal na naszych oczach obyczaje. W części drugiej przybliża lata nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pułtusku, szkole przygotowującej przyszłą kadrę nauczycielską. Książka mogła ukazać się dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego.

 


„Kronika Warszawy” 2019, nr 1

Kronika Warszawy” 2019, nr 1 (159), ss. 193, ISSN 0137-3099

Numer otwiera Kalendarz warszawski, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od września 2018 do lutego 2019 r.

 

 


Educarre necesse est

Educare necesse est — wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2019, ISBN 978-83-946504-4-5, ss. 262 + 2 nlb. Trzecia już publikacja poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Obejmuje 23 artykuły podzielone na trzy działy: „Patriotyzm — idea i zjawisko”, „Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje)”, „Rola nauk pomocniczych historii w warsztacie dydaktyka i archiwisty”. Ich autorami są pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych oraz nauczyciele wszystkich typów szkół. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach, omówili oni ich przydatność i sposoby wykorzystania w pracy edukacyjnej archiwów. Wydawnictwo to jest swego rodzaju podręcznikiem dobrych praktyk edukacyjnych, przydatnym nie tylko dla archiwistów, ponieważ omawia to, co archiwa robią w dziedzinie edukacji, a przy okazji wskazuje kierunki, w których warto podążać.

 


„Kronika Warszawy” 2018, nr 2

„Kronika Warszawy” 2018, nr 2 (158), ss. 193, ISSN 0137-3099

Numer otwiera Kalendarz warszawski, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od marca do sierpnia 2018 r.

 

 


Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, oprac. zbior., Warszawa 2018, ss. 192, ilustracje, ISBN 978-83-946504-5-2, ISBN 978–83-63842-90-1

Wydawnictwo albumowe przygotowane przez wydawnictwo „Skarpa Warszawska” i Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


„Kronika Warszawy” 2018, nr 1

„Kronika Warszawy” 2018, nr 1 (157), ss. 180, ISSN 0137-3099

Numer otwiera „Kalendarz warszawski”, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od września 2017 r. do końca lutego 2018 r.

 

 


Educare necesse est

Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946504-7-6, ss. 296, ilustracje Druga już publikacja poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Składa się na nią 28 tekstów autorskich zamieszczonych w trzech działach („Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej”, „Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych”, „Metody pracy przydatne w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach”). Ich autorami są pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych oraz nauczyciele wszystkich typów szkół. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach, omówili oni ich wykorzystanie w pracy edukacyjnej archiwów. Wydawnictwo to jest swego rodzaju podręcznikiem dobrych praktyk edukacyjnych, przydatnym nie tylko dla archiwistów, ponieważ omawia to, co archiwa robią w dziedzinie edukacji, a przy okazji wskazuje kierunki, w których warto podążać.

 


Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…

Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie… (The bridge on the right, the bridge on the left, and down flows the Vistula river…). Katalog wystawy, oprac. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946504-8-3, ss. 50. Publikacja towarzysząca wystawie o takim samym tytule, przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Warszawie z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 oraz organizowanych we wrześniu 2017 r. Europejskich Dni Dziedzictwa. Zarówno wystawa, jak i jej katalog, skupiają się na zagadnieniach związanych z rzeką Wisłą oraz jej rolą w dziejach stolicy i jej mieszkańców, pokazując historyczny proces rozwoju Warszawy od końca XVIII do połowy XX w. Wykorzystane w publikacji zdjęcia, dokumenty i mapy, pochodzące w całości z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, przedstawiają Warszawę i jej rzekę, wiślane żywioły, wiślane regulacje, wiślane mosty, wiślanym szlak, Wisłę jako miejsce pracy, wiślane rekreacje oraz związane z Wisłą zwyczaje i legendy.

 


Zofia Wróbel, Wspomnienia… i nie tylko (1941–1960). Udrzyn — wieś w Puszczy Białej, Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Pułtusk 2020

Wydawnictwo źródłowe. Jego autorką jest znana pułtuska nauczycielka. W pierwszej części wspomnień opisuje swoje dzieciństwo na biednej, kurpiowskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL. Przedstawia ówczesne sposoby gospodarowania i radzenia sobie z trudnymi warunkami życia oraz przypomina ginące niemal na naszych oczach obyczaje. W części drugiej przybliża lata nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pułtusku, szkole przygotowującej przyszłą kadrę nauczycielską. Książka mogła ukazać się dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego.

 


Zofia Wróbel, Wspomnienia… i nie tylko (1941–1960). Udrzyn — wieś w Puszczy Białej, Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Pułtusk 2020

Wydawnictwo źródłowe. Jego autorką jest znana pułtuska nauczycielka. W pierwszej części wspomnień opisuje swoje dzieciństwo na biednej, kurpiowskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL. Przedstawia ówczesne sposoby gospodarowania i radzenia sobie z trudnymi warunkami życia oraz przypomina ginące niemal na naszych oczach obyczaje. W części drugiej przybliża lata nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pułtusku, szkole przygotowującej przyszłą kadrę nauczycielską. Książka mogła ukazać się dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego.

 


Zofia Wróbel, Wspomnienia… i nie tylko (1941–1960). Udrzyn — wieś w Puszczy Białej, Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Pułtusk 2020

Wydawnictwo źródłowe. Jego autorką jest znana pułtuska nauczycielka. W pierwszej części wspomnień opisuje swoje dzieciństwo na biednej, kurpiowskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL. Przedstawia ówczesne sposoby gospodarowania i radzenia sobie z trudnymi warunkami życia oraz przypomina ginące niemal na naszych oczach obyczaje. W części drugiej przybliża lata nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pułtusku, szkole przygotowującej przyszłą kadrę nauczycielską. Książka mogła ukazać się dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego.

 

 

 

 

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast