Praktyki i wolontariat

18 cze 2021 Powrót

Oferty praktyk dla studentów


Archiwum Państwowe w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

 

Czytaj więcej  

 


Praktyki

Archiwum Państwowe w Warszawie stwarza możliwości odbycia praktyki zawodowej studentom kierunków humanistycznych o specjalności archiwalnej. Studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w warszawskiej siedzibie archiwum (Krzywe Koło 7) lub w jego oddziałach zamiejscowych (Grodzisk, Łowicz, Otwock, Milanówek, Mława, Pułtusk).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w dokumencie „Zasady organizacji praktyk studenckich w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych” (plik do pobrania poniżej: zasady organizacji praktyk).

 

Czytaj więcej  

 


Wolontariat

I. Cele wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:

  • pomoc w realizacji statutowych zadań archiwum,
  • stwarzanie emerytom i rencistom możliwości kontynuacji pracy zawodowej,
  • stwarzanie ludziom młodym możliwości uzyskania doświadczeń zawodowych,
  • pomoc indywidualnym użytkownikom archiwum w korzystaniu z zasobu archiwalnego,
  • kształtowanie w świadomości społecznej nowego wizerunku archiwum – jako instytucji realizującej potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

 

Czytaj więcej  

 


 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content