Ciekawe Zbiory

11 mar 2021 Powrót

Tak zwane Plany Lindleya, opracowane zostały w latach 1883-1915 na potrzeby budowy warszawskich wodociągów, realizowanej pod kierunkiem Wiliama Heerleina Lindleya na mocy umowy zawartej przez swego ojca Wiliama Lindleya z miastem Warszawa za prezydentury Sokratesa Starynkiewicza. Zbiór przeszło 7 tysięcy arkuszy map został opracowany pod wspólnym tytułem Plan miasta Warszawy. Pomiar pod kierunkiem im. W.H. Lindleya. Opracowane zostały na podstawie poprzedzających tę budowę i wykonanych na jej potrzeby szczegółowych pomiarów miasta, jego części i okolic. Są jednym z największych dzieł światowej kartografii i geodezji.

 

 

Oś Saska jest jednym z największych osiągnięć polskiej urbanistyki w XVIII wieku. Stanowi wyraz absolutystycznych ambicji Augusta II Mocnego, który pragnął zaznaczyć swoje panowanie poprzez wzniesienie w stolicy osobistej rezydencji. Większość składników architektonicznych Osi uległa zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Ich wizerunki jednak zachowały się na pocztówkach i fotografiach powstałych w XIX-XX wieku, a także w postaci planów architektonicznych. Przygotowana prezentacja ma na celu przedstawienie Państwu burzliwych dziejów Osi Saskiej, oraz znaczenia jej poszczególnych elementów w dawnym krajobrazie Warszawy

 

 

Przedstawiamy dokumenty przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie (zespół nr 1724), dotyczące działalności „Grupy Kampinos” Armii Krajowej, biorącej udział w walkach z wojskami niemieckimi latem 1944 r. w okolicach Warszawy oraz wspierającej powstanie warszawskie.

 

 

Na podstawie dokumentów archiwalnych pragniemy Państwu przedstawić zmienne koleje losu herbu naszej stolicy oraz przekształcenia jej wizerunku począwszy od XVI-wiecznych dokumentów królewskich po projekty z lat trzydziestych XX wieku. Prezentowane materiały pochodzą z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowego w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału.

 

 

Wśród materiałów archiwalnych składających się na zasób Archiwum Państwowego w Warszawie znajduje się zespół pod nazwą “Zbiór pocztówek XIX-XX w. (do 1939 r.)”. Większą jego część stanowią pocztówki z okresu zaboru rosyjskiego (lata 1898/1899-1915). Szczególnym walorem warszawskich ulic i budowli przedstawionych na pocztówkach jest ich różnorodność tematyczna. Pejzaże miasta powstawały w najlepszych warszawskich firmach Jana Miecznikowskiego, Aleksandra Karoliego, Konstantego Wojutyńskiego i wielu innych fotografów i litografów.

 

 

Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji 1939 – 1944″ to kolekcja licząca 1014 fotografii. Została przysłana do Archiwum w 1968 roku, kiedy to z Landeshauptstadt München Stadtarchiv nadeszła przesyłka zawierająca 35 negatywów firmy AGFA. Dzięki nawiązanej korespondencji pomiędzy Archiwami udało się jedynie ustalić, że Archiwum monachijskie nie posiada żadnych pewnych informacji ani o negatywach, ani o ich Autorze, a jedynie przypuszczenie, że był nim korespondent niemiecki, prawdopodobnie pochodzący z Bawarii.

 

 

Portal poświęcony przedwojennej Warszawie. Założony w lutym 2001 obejmował początkowo wyłącznie architekturę miasta. Obecnie zapraszamy także do odwiedzin tego wirtualnego Muzeum, Biblioteki oraz galerii Detalu

 

 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content