Publikacje

21 cze 2021 Powrót

Archiwum Państwowe w Warszawie jest wydawcą lub współwydawcą publikacji z zakresu historii i archiwistyki. Są wśród nich m.in. informatory o zasobie, katalogi, źródła, prace monograficzne, serie wydawnicze oraz wydawane od 1924 r. czasopismo „Kronika Warszawy”.

Wydawnictwa te nie są przeznaczone do sprzedaży. Służą do bieżącej pracy archiwum, w tym do popularyzacji – jako katalogi towarzyszące wystawom – oraz do wymiany na publikacje instytucji zainteresowanych otrzymywaniem wydawnictw Archiwum Państwowego w Warszawie.

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast