Archiwa Rodzinne Niepodległej

18 cze 2021 Powrót

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt “Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Od czerwca w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej funkcjonują punkty konsultacyjne w Warszawie, Grodzisku Maz., Łowiczu, Mławie, Otwocku i Pułtusku, gdzie umożliwiamy przekazanie starych rodzinnych dokumentów z domowych archiwów (po zapoczątkowaniu projektu m.in. oddziały w Łowiczu i Pułtusku otrzymały pierwsze kolekcje, m.in. dokumenty zawodowe i osobiste pułtuskiego przedwojennego nauczyciela Witolda Machnowskiego; Wspomnienia Juliana Ptaszyńskiego, wójta gminy Bielawy w powiecie łowickim w latach 1934-1939, mps; Wspomnienia z lat konspiracji Mieczysława Rosińskiego ps. “Baśka”, dowódcy Kedywu łowickiego obwodu AK “Łyska”, pt. “Skąd nasz ród”, mps i rkps;).

 

W dniach 23 – 25 września Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach 23 Festiwalu Nauki, organizuje warsztaty archiwalne dla uczniów szkół podstawowych. Warsztaty te przybliżą uczestnikom m.in. sposób prowadzenia i zabezpieczania archiwum rodzinnego.

26 września o godz. 17.00 Archiwum Państwowe w Warszawie rozpoczną się konsultacje pt. “I ty możesz zostać archiwistą, czyli dlaczego warto tworzyć archiwa rodzinne“. Tematem spotkania będą badania genealogiczne, tworzenie archiwum rodzinnego oraz przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów rodzinnych.

30 września Archiwum Państwowe w Warszawie oraz jego oddziały podejmą szereg działań związanych z projektem Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz Dniem Archiwistów. Działania te będą się przedstawiały w sposób następujący:

Archiwum Państwowe w Warszawie
godz. 12.00-13.00 warsztaty dla szkół przy murach obronnych Starego Miasta. Prezentacja wystawy “Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu”, jako odpowiedź na pytanie “Dlaczego warto gromadzić dokumenty życia codziennego w archiwach domowych?”

godz. 17.00-19.00 warsztaty z profilaktyki konserwatorskiej, czyli jak zadbać o rodzinne archiwum by służyło przyszłym pokoleniom. Ponadto spotkanie z cyklu “W kręgu źródeł i archiwów rodzinnych”, gdzie uczestnicy dowiedzą się co to jest archiwum rodzinne, jakie są źródła do dziejów rodzinnych oraz jak możemy wykorzystać Internet do poszukiwań genealogicznych. Tego dnia zostaną również zaprezentowane ciekawe materiały archiwalne z zasobu APW.

Oddział w Mławie – godz. 12.00-18.00

Dzień otwarty dla interesantów, konsultacje oraz prezentacja w zakresie przeprowadzania poszukiwań genealogicznych, warsztaty z konserwacji i zabezpieczenia archiwów rodzinnych.

Oddział w Pułtusku – godz. 9.00 – 15.00

Warsztaty, wystawa materiałów archiwalnych z zasobu oraz wystawa planszowa: “Pułtuski spacer w czasie i przestrzeni 1945-2019”

Oddział w Łowiczu – godz. 16.00-18.00

Warsztaty, podczas których archiwiści będą prezentowali sposoby porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych, techniki samodzielnej konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych, metody prowadzenia badań genealogicznych i odczytywania dawnego pisma.

 

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz Oddział w Grodzisku Maz. – godz. 12.00-17.00

warsztaty, prezentujące dokumenty dotyczące rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, którzy zapoczątkowali w Polsce w okresie międzywojennym hodowlę jedwabników oraz uruchomili Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą. W programie wydarzeń m.in. prelekcje: Prezentacja programu “Archiwa Rodzinne Niepodległej”; Rodzina Witaczków w archiwalnych dokumentach; Jedwab milanowski – czyli co zachowało się w dokumentach; Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Milanówku; Porady konserwatorskie dla rodzinnych archiwistów,

wystawa “Milanówek w fotografii mieszkańców”, prezentacja dokumentów z okresu międzywojennego oraz II wojny światowej, uzyskanych z rąk prywatnych takich, jak “Zbiór rodziny Witaczek 1944-1952”; “Zbiór Zofii Żóławskiej” oraz z zespołu “Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabiu Naturalnego w Milanówku”.

 

15 listopada godz. 9.00 Oddział w Otwocku

warsztaty „Skarbnik rodzinnej pamięci, czyli jak zostać domowym archiwistą”– o potrzebie zbierania i zabezpieczania dokumentów, zabezpieczanie i konserwacja dokumentów w domu, digitalizacja dokumentów, przekazanie rodzinnego zbioru do archiwum państwowego, prezentacja przykładowego zbioru dokumentów rodzinnych przechowywanego w zasobie archiwum.

Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii – Rodzinnych Archiwistów, którzy otoczą je opieką i przywrócą im dawną świetność. Do nich i do wszystkich tych, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie – a chcieliby robić to jeszcze lepiej, skierowany jest projekt “Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

W ramach projektu Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza do swoich punktów konsultacyjnych w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku i Pułtusku. W punktach tych oczekiwać będą na Państwa nasi konsultanci — archiwiści, którzy udzielą fachowych porad na temat sposobów zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii znajdujących się w Waszych domowych archiwach. W tych punktach można będzie dowiedzieć się, w jaki sposób takie zbiory porządkuje się, jak należy je prawidłowo opisywać oraz jak uchronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, a jeżeli do tego dojdzie, to co należy zrobić, by je naprawić.

Oferujemy również Państwu możliwość przekazania do Archiwum Państwowego w Warszawie lub jego oddziałów zamiejscowych w Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku i Pułtusku Waszych prywatnych dokumentów przechowywanych w najróżniejszych domowych zakamarkach. W naszych domowych szufladach znajdują się bowiem nadal materiały związane z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. czy też z pierwszymi pionierskimi latami tworzenia się polskiej państwowości, takie jak dokumenty, listy, wspomnienia, pamiętniki, fotografie i rysunki. Przekazane do archiwum mają szansę na profesjonalne zabezpieczenie i wieczyste przechowanie pamięci o naszych rodzinach. Ocalmy w ten sposób od zapomnienia te bezcenne świadectwa przeszłości — nasze dziedzictwo tworzące zbiorową pamięć Polaków!

 

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych w:

Warszawie (ul. Krzywe Koło 7, 00–270 Warszawa; tel. 22 635 92 42 lub 43 w. 117; marta.jaszczynska@warszawa.ap.gov.pl) — Marta Jaszczyńska

Grodzisku Mazowieckim (ul. Poniatowskiego 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; tel. (22) 724 38 61; apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl) — Marcin Szymański i Robert Wajszczyk

Łowiczu (ul. 3 Maja 1, 99-400 Łowicz; tel. 46 837 39 86; apw.lowicz@warszawa.ap.gov.pl) — Marek Wojtylak

Mławie (l. Narutowicza 3, 06-500 Mława; tel. 23 654 33 09; apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl) — Katarzyna Oleksiak

Otwocku (ul. Górna 7, 05-400 Otwock; tel. 22 779 38 71; apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl) — Krzysztof Kałuszko

Pułtusku (ul. Zaułek 22, 06-100 Pułtusk; tel. 23 692 34 97; apw.pultusk@warszawa.ap.gov.pl) — Anna Pakieła

 

O projekcie “Archiwa Rodzinne Niepodległej” w mediach:

Archiwum Państwowe w Warszawie o akcji „ARCHIWA RODZINNE”

 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content