Organizacja Jednostki

11 mar 2021 Powrót

Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Warszawie zatwierdzony Zarządzeniem nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r.

Schemat organizacyjny

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji