Otwock

24 cze 2021 Powrót

Otwock

Oddział otwocki archiwum powołany został 10 listopada 1954 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe wchodzące w skład Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. Terytorialny zasięg objął powiaty: garwoliński, mińsko-mazowiecki, otwocki, od 1956 nowo utworzony powiat rycki. Pierwszy okres działalności był bardzo trudny, gdyż archiwum nie dysponowało jakimkolwiek lokalem. Początkowo biuro kierownika mieściło się w jednym pokoju w budynku Miejskiej Rady Narodowej, archiwum nie miało żadnego magazynu, a zatem nie miało możliwości przejmowania akt.

W roku 1956 uzyskało pierwszy budynek murowany przy ul. Górnej 7. Była to stajnia rozlewni piwa browaru Haberbusch i Schile, posesja w okresie II wojny światowej przejęta przez Niemców w Komisaryczny Zarząd Nieruchomości, jako że posiadłość znajdowała się na terenie getta otwockiego. W pierwszym etapie działalności archiwum zajęło się gromadzeniem akt gmin, miast, stanu cywilnego i różnych związków i organizacji, które już zakończyły swoją działalność. Ponieważ magazyny bardzo szybko się zapełniły, w 1969 r. został opracowany wespół z władzami miejskimi Otwocka program rozwoju Archiwum. W konsekwencji Archiwum uzyskało drugi budynek wchodzący w skład w/w posiadłości i w roku 1978 przystąpiło do remontu, rozbudowy i modernizacji byłej rozlewni piwa.
W chwili obecnej powierzchnia magazynowa wynosi 780 m kw., gdzie przechowywane są akta własne oddziału oraz Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

Wraz z likwidacją powiatów, zlikwidowane zostało także archiwum powiatowe, w 1976 r. nastąpiły zmiany organizacyjne i terytorialne. Archiwum otrzymało nazwę Archiwum Państwowe m. st. w Warszawie, Oddział w Otwocku. Obszar działania uległ istotnej zmianie i tak przejęliśmy od Oddziału w Nowym Dworze Mazowieckim część powiatu wołomińskiego wchodzącą do województwa stołecznego warszawskiego, a oddaliśmy do Archiwum Państwowego w Siedlcach tereny byłego powiatu mazowieckiego, garwolińskiego, otwockiego i ryckiego, które znalazły się w województwie siedleckim, a część powiatu ryckiego przejęło Archiwum Państwowe w Lublinie. Teren działania ograniczył się do części powiatu otwockiego, mińsko-mazowieckiego i wołomińskiego, tych które weszły w skład województwa stołecznego warszawskiego.

Aktualny zasięg działania Oddziału w Otwocku to miasta: Józefów, Kobyłka, Marki, Otwock, Sulejówek, Halinów, Ząbki, Zielonka oraz gminy: Celestynów, Halinów, Karczew, Radzymin, Wołomin.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content