Kronika Warszawy

21 cze 2021 Powrót

„KRONIKA WARSZAWY” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika Warszawy” to periodyk, który porusza tematy ważne dla historii miasta. Czasopismo na przestrzeni blisko stulecia zyskało renomę najważniejszego historyczno-archiwalnego przeglądu varsavianów.

 


 

RADA PROGRAMOWA

prof. Eugeniusz Cezary Król – przewodniczący, prof. Julian Auleytner, Piotr Jakubowski, Monika Jurgo, prof. Jerzy Kochanowski, Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz, dr Hanna Faryna-Paszkiewicz, Zygmunt Walkowski, prof. Ryszard Żelichowski

Sekretarz Rady Programowej- Magdalena Czerwiec – Pichlińska

KOMITET REDAKCYJNY

Ryszard Wojtkowski – redaktor naczelny,

Aleksandra Sołtan-Lipska – zastępca redaktora naczelnego,

Magdalena Czerwiec-Pichlińska – sekretarz,

Monika Kapa-Cichocka,

dr Violetta Urbaniak

 

ADRES REDAKCJI:

„KRONIKA WARSZAWY”
Archiwum Państwowe w Warszawie
02–270 Warszawa
ul. Krzywe Koło 7
e-mail: kronikawarszawy@warszawa.ap.gov.pl
tel. 22 635 92 42 lub 43

Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję wydań Kroniki Warszawy. Do ich otwarcia niezbędna będzie przeglądarka Acrobat Reader. Życzymy miłej lektury…

 


Rocznik 2021

 

       

                               

Kliknij, aby przeczytać…          Kliknij, aby przeczytać…

 Rocznik 2020

 

Kliknij, aby przeczytać…

„Kronika Warszawy” Bibliografia zawartości tomów czasopisma za lata 1925-2019

Kliknij, aby przeczytać…

Rocznik 2019

       

                               

Kliknij, aby przeczytać…          Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2018

        

                           

Kliknij, aby przeczytać…         Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2017

       

                             

Kliknij, aby przeczytać…         Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2016

         

                               

Kliknij, aby przeczytać…        Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2015

         

                                  

Kliknij, aby przeczytać…       Kliknij, aby przeczytać

 


Rocznik 2014

Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2013

        

                              

Kliknij, aby przeczytać…        Kliknij. aby  przeczytać…

 


Rocznik 2012

Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2011

        

                         

Kliknij, aby przeczytać…      Kliknij, aby przeczytać…

 

 


Rocznik 2010

Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2009

         

                                                                          

Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2008

          

                                                                         

Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…  Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2007

           

                                                                                  

Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2006

           

                                                                                

                             brak                       Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…

 


Rocznik 2005

           

                                                                             

Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…   Kliknij, aby przeczytać…

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji