Dane Kontaktowe

20 lip 2021

Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Dyrektor: Magdalena Wiercińska
Zastępca dyrektora ds. zasobu i działalności archiwum Anna Wajs
Zastępca dyrektora ds. administracyjnych Katarzyna Oleksiak
Telefon centrala: 22 635 92 42, 22 635 92 43;
sekretariat dyrektora: 22 831 37 31
e-mail: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
Skrytka EPUAP: /2564fftxyr/SkrytkaESP
NIP: 525 20 99 696
REGON: 000001198

 

Czytelnia
 godziny przyjęć:   poniedziałek w godz. 9:00 – 18:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

Telefon:  22 635 92 42, 22 635 92 43 wew. 2
e-mail: informacja@warszawa.ap.gov.pl

 

Informacja
godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 8:00 – 14:15, wtorek – piątek w godz. 8:15 – 14:15 , przerwa w godz. 12:00 – 12:20
Telefon: 22 635 92 42, 22 635 92 43 wew. 1
e-mail: archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 

Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                        Renata Szabała
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: nadzor@warszawa.ap.gov.pl

 

 

Oddział II ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                           Joanna Dojnik
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: opracowanie@warszawa.ap.gov.pl

 

Sekcja przechowywania zasobu archiwalnego

Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                               Krzysztof Milczarek
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: opracowanie@warszawa.ap.gov.pl

 

 

Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                         Magdalena Masłowska
Telefon: 22 635 92 42, 22 635 92 43 wew. 2
e-mail: kwerendy@warszawa.ap.gov.pl
Przyjęcia klientów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00

 

Sekcja Czytelni

Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                    p.o. Arkadiusz Węgierak
Telefon: 22 635 92 42, 22 635 92 43 wew. 2
e-mail: pracownia@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 9:00 – 18:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20
wtorek – piątek w godz. 9.00 – 15.30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

 

Sekcja Kwerend
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                               Paweł Niemczak
Telefon: 22 635 92 42, 22 635 92 43 wew. 1
e-mail: kwerendy@warszawa.ap.gov.pl
Informacja godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 8:00 – 14:15, wtorek – piątek w godz. 8:15-14:15 przerwa w godz. 12:00 – 12:20
 

 

Sekcja w Milanówku

Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek
Kierownik:                                    Marta Rzepecka-Aleksiejuk
Telefon: 22 724 74 89
e-mail: apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia godziny przyjęć: poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-piątek: 9:00-15:30,  przerwa w godz. 12:00 – 12:20
Przyjęcia klientów: poniedziałek 8:00-15;30, wtorek-piątek 9:00-15:30

 

Sekcja w Łowiczu
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. 3 Maja 1
99-400 Łowicz
Kierownik: Anna Chmielewska
Telefon: 46 837-39-86
e-mail: apw.lowicz@warszawa.ap.gov.pl
   
Czytelnia godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 9:00-18:00, wtorek-piątek w godz. 9:00-15:30,  przerwa w godz. 12:00 – 12:20
Przyjęcia klientów: poniedziałek w godz. 8:00-15:30, wtorek-piątek w godz. 9:00-15:30

Oddział IV zabezpieczania zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                               Anna Bogdali-Balicka
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: konserwacja@warszawa.ap.gov.pl

 

Sekcja digitalizacji zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                               Rafał Mrowiec
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: digitalizacja@warszawa.ap.gov.pl

Oddział V popularyzacji zasobu archiwalnego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik                                                                    Aleksandra Janiszewska
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: popularyzacja@warszawa.ap.gov.pl

 
Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Adres: ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek
Kierownik:                                                                     Aneta Rokicka
Telefon: 22 724 76 05
e-mail: apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl
Przyjęcia klientów: poniedziałek w godz. 8:00-18:00, wtorek-piątek w godz. 9:00-15:00 przerwa w godz. 12:00 – 12:20
Telefoniczna obsługa interesanta: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

 

Sekcja Informacji i Udostępniania Zasobu

Kierownik: Agnieszka Bolc
Telefon: 22 724 78 72
e-mail: apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl

 

Sekcja Przejmowania, Ewidencji i Przechowywania Zasobu
Kierownik: Barbara Zupczyńska
Telefon: 22 724 76 05
e-mail: apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl

Adres: ul. Poniatowskiego 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kierownik: Marta Goroch
Telefon: 22 724 38 61
e-mail: apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia: poniedziałek w godz. 9:00 – 18:00 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

Przyjęcia klientów: poniedziałek 8:00 – 14:30, wtorek – piątek 8:30 – 14:30

Adres: ul. Narutowicza 3
06-500 Mława
Kierownik: Katarzyna Oleksiak
Telefon: 23 654 33 09
e-mail: apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia: poniedziałek w godz. 9:00 – 18:00 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

Przyjęcia klientów: poniedziałek w godz. 8:00 – 15:30, wtorek –  piątek w godz. 9:00 – 15:30

Adres: ul. Górna 7
05-400 Otwock
Kierownik: Łukasz Radzikowski
Telefon: 22 779-38-71
Telefon komórkowy: 516 242 101
e-mail: apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia: poniedziałek w godz. 9:00 – 18:00 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

Przyjęcia klientów: poniedziałek w godz. 8:00 – 15:30, wtorek –  piątek w godz. 9:00 – 15:30

Adres:  ul. Zaułek 22
06-100 Pułtusk
Kierownik:  Olga Górka
Telefon:  23 692-34-97
e-mail:  apw.pultusk@warszawa.ap.gov.pl
Czytelnia: poniedziałek w godz. 9:00 – 18:00 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30 przerwa w godz. 12:00 – 12:20

Przyjęcia klientów: poniedziałek w godz. 8:00 – 15:30,  wtorek – piątek w godz. 9:00 – 15:30

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                   Artur Bialik
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: administracja@warszawa.ap.gov.pl

 

Kancelaria
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                   Izabela Zakrzewska-Waś
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 

Sekcja Informatyczna
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                   Paweł Gawlikowski
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: it@warszawa.ap.gov.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Główny księgowy:                                                                   p.o Katarzyna Milewska-Gawińska
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: ksiegowosc@warszawa.ap.gov.pl

Dział Kadr i Rozwoju Zawodowego
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
Kierownik:                                                                    Katarzyna Zawistowska
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: kadry@warszawa.ap.gov.pl

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
                                                                    Michał Kozieł
Telefon: 22 779 38 71
e-mail: bhp@warszawa.ap.gov.pl

Koordynator ds. dostępności
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
                                                                    Michał Kozieł
Telefon: 22 779 38 71
e-mail: mkoziel@warszawa.ap.gov.pl

Stanowisko ds. Ochrony ppoż., Obronnych, Zarządzania Kryzysowego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
                                                                    Ryszard Kowalski
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: rkowalski1@warszawa.ap.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
Adres: Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
                                                                    Jarosław Niewiński
Telefon: 22 635 92 42
e-mail: iod@warszawa.ap.gov.pl

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych działalnością Archiwum Państwowego w Warszawie zapraszamy do kontaktu:

promocja@warszawa.ap.gov.pl

tel. 22 635 92 42

Zachęcamy do kontaktu zwłaszcza przedstawicieli prasy drukowanej (ogólnopolskiej i regionalnej), portali internetowych, stacji radiowych, kanałów telewizyjnych, blogerów oraz osób prowadzących kanały social media.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content