Realizacja kwerend z dokumentacji pracowniczej w O-DOP

18 cze 2021 Powrót

Archiwum Państwowe w Warszawie uprzejmie informuje, że wnioski realizowane są w kolejności wpływu. Poza kolejnością realizowane są wnioski dotyczące rent rodzinnych (opatrzonych kserokopią aktu zgonu), oraz rent chorobowych, (ciężkich chorób wnioskodawców potwierdzonych orzeczeniem ZUS lub dokumentacją medyczną

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji