Wystawy on-line

21 czerwiec 2021 Powrót

Warszawiaków portret niedzisiejszy

    Warszawiaków portret niedzisiejszy

 


 

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach

 

  Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach

 


 

Warszawa 1920

 

 

   Warszawa 1920

 


Wielka historia małych miasteczek – Otwock – uzdrowisko i letnisko Warszawy

 

   Wielka historia malych miasteczek – Otwock – uzdrowisko i letnisko Warszawy

 


 

„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”

Wystawa przedstawia rzekę Wisłę w dziejach stolicy i jej mieszkańców oraz historyczny proces rozwoju Warszawy od końca XVIII w. do połowy XX w. Wystawa podzielona jest na kilka działów tematycznych: Warszawa i jej rzeka, wiślane żywioły, wiślane regulacje, wiślane mosty, na wiślanym szlaku, miejsce pracy – Wisła, wiślane rekreacje, w kręgu wiślanych postaci. Składające się na ekspozycję zdjęcia, dokumenty oraz mapy pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie.

   Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie

 


 

„Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu”

 

   Od wojny, do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu

 


 

Czytaj więcej  

 


 

Czytaj więcej  

 


 

Fotografie i opisy blisko stu miejsc pochówku ofiar Wielkiej Wojny z terenu działania Oddziału w Pułtusku. Nierzadko są to zapomniane cmentarze, dopiero niedawno na nowo „odkryte”.

Czytaj więcej  

 


 

Prezentowane materiały archiwalne przypominają nie tylko o bohaterskiej obronie miasta, ale opowiadają również o późniejszych oficjalnych stronach życia i tzw. życiu codziennym mieszkańców. Zgromadzone archiwalia zostały podzielone na 6 grup tematycznych, ukazujących przygotowania do obrony miasta jak również jego kapitulację, zniszczenia materialne, straty w ludziach i dobrach intelektualnych a także obiekty wytworzone przez działające urzędy, w tym dotyczące utworzenia tzw. „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”. Pokazano także organizację pomocy społecznej, życie codzienne w mieście oraz fotoplan zniszczonej we wrześniu 1939 r. Warszawy.

Czytaj więcej  

 


 

Archiwum Państwowe w Warszawie przedstawia wystawę przypominającą atmosferę towarzyszącą tamtym dniom. Ekspozycję tworzą plansze tematyczne przybliżające, w ujęciu chronologicznym, sytuację sprzed 13 grudnia 1981 r., wprowadzenie stanu wojennego i klimat tego okresu aż do jego zakończenia.

Czytaj więcej  

 


 

Pamiętnik pt. „Wspomnienia matki i córki” został wydany w 1918 r. Autorka, Teodora Kiślańska z domu Heurich, podaje we wstępie, że swoje wspomnienia spisała za namową matki, Emilii Heurich, ku uczczeniu pamięci jej oraz nieżyjących sióstr.

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa „I Warszawa nie zawiodła” poświęcona jest przede wszystkim tej bitwie oraz roli Warszawy w zmaganiach wojsk polskich z Armią Czerwoną.

Czytaj więcej  

 


 

Ekspozycja prezentuje wybór 98 fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie pokazujących dzieci w różnym wieku, w różnym czasie i w różnych sytuacjach. Składa się z trzech części, z których każda obejmuje ponad 30 zdjęć wykonanych w innym okresie historycznym.

Czytaj więcej  

 


 

Ekspozycja prezentuje wybrane dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie i jego oddziałów zamiejscowych, które łączą się z imieniem genialnego pianisty i kompozytora. Poza prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących bezpośrednio osoby i życia Fryderyka Chopina, celem wystawy jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o nim i jego artystycznym dorobku.

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych na wystawie „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu”, pochodzących z zasobu Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Czytaj więcej  

 


 

Elektroniczne puzzle, które zostały przygotowane na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie.

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych od 22 lutego do 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego w Warszawie. Jej celem jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o wydarzeniach i bohaterach Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej.

Czytaj więcej  

 


 

W ponad dwustu teczkach znajdują się fotografie chłopców, które przedkładali w momencie zapisywania się do Gimnazjum. Jacy byli ówcześni uczniowie, jakie były ich późniejsze dzieje? Jak zdali najtrudniejszy egzamin w latach 1918- 1920 i 1939 -1945?

Czytaj więcej  

 


 

„Reise nach Warschau” to album 62 fotografii wykonanych przez oficera Wehrmachtu Jurgena Josta podczas dwudniowej wycieczki z Poznania do Warszawy w czerwcu 1941 r. Większość zdjęć (53) zostało zrobionych w Warszawie.

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa składa się z ponad 100 reklam zaczerpniętych z przedwojennych dzienników i czasopism z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie: „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Światowida” i pisma dla kobiet pt. „Bluszcz”.

Czytaj więcej  

 


 

„Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji 1939 – 1944” to kolekcja licząca 1014 fotografii. Została przysłana do Archiwum w 1968 roku, kiedy to z Landeshauptstadt München Stadtarchiv nadeszła przesyłka zawierająca 35 negatywów firmy AGFA. Dzięki nawiązanej korespondencji pomiędzy Archiwami udało się jedynie ustalić, że Archiwum monachijskie nie posiada żadnych pewnych informacji ani o negatywach, ani o ich Autorze, a jedynie przypuszczenie, że był nim korespondent niemiecki, prawdopodobnie pochodzący z Bawarii.

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa: „70-ta rocznica powstania warszawskiego”


 

Czytaj więcej  

 


 

Wystawa: „Od dobroczynności do samorządności. Komitety Obywatelskie w okresie I Wojny Światowej”

Prezentujemy wybrane dokumenty zgromadzone w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku,  obrazujące działalność Komitetów Obywatelskich, które powstały po wybuchu I wojny światowej. Celem ich było niesienie pomocy ludności dotkniętej bezpośrednio lub pośrednio klęskami wojny. Tworzyli je przede wszystkim właściciele ziemscy, księża i miejscowa inteligencja. Na terenach opuszczonych przez Rosjan, do czasu wejścia nowych okupantów, Komitety organizowały władzę administracyjno – porządkową. Po zajęciu ziem Królestwa Polskiego przez Niemców,  decyzją Generał – Gubernatora Warszawskiego z dnia 15 września 1915 r. Komitety Obywatelskie zostały rozwiązane.

 

Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast