Zasób

24 cze 2021 Powrót

Zasób oddziału składa się z 518 zespołów archiwalnych, 189 254 jednostek archiwalnych, to jest 1 333.43 m.b. (stan na 31 marca 2021 r.) wytworzonych w XIX-XX wieku na obszarze do 1975 r. powiatu mińsko-mazowieckiego, garwolińskiego, otwockiego i ryckiego. Po roku 1975 z obecnego terenu działania. W szczególności zasób archiwum tworzą:

  • akta administracji ogólnej i specjalnej państwowej i samorządowej
  • akta sądowe i instytucji wymiaru sprawiedliwości
  • akta stanu cywilnego
  • akta instytucji i organizacji społecznych i zawodowych
  • akta przedsiębiorstw
  • dokumentacja techniczna
  • zbiory i kolekcje

Pod względem zawartości źródłowej jednymi z bogatszych i cenniejszych materiałów są akta urzędów administracji ogólnej i specjalnej od szczebla gromadzkiego do powiatowego. Najczęściej wykorzystywany i najbogatszy materiał znajduje się w Aktach miasta Otwocka 1916-1950. Akta nie były brakowane i nie uległy też prawie żadnemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej, zachowała się (niekompletnie) także dokumentacja techniczna budynków wybudowanych w okresie międzywojennym w Otwocku, często są to projekty bardzo znanych architektów. Znajdują się także akta urzędów z okresu zaboru rosyjskiego.

Oddział posiada bogate zbiory akt sądowych i instytucji, które stanowią istotne źródło do historii społecznej i gospodarczej, są to materiały mało wykorzystane przez badaczy. Akta hipoteczne posiadamy z Garwolina, Wołomina i Otwocka z okresu XIX wieku do 1947 r., natomiast notarialne od 1810 roku.

Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko-katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, wyznań niechrześcijańskich od 1810 roku, zachowane prawie kompletnie za wyjątkiem wyznań niechrześcijańskich, które w większości zostały wywiezione przez Niemców w okresie okupacji.

W aktach przedsiębiorstw w zespole Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim z lat 1880-1960 zachowały się akta Fabryki K. Rudzki i Spółka budującej mosty w latach 1880-1914 przede wszystkim jest to XIX-wieczna dokumentacja techniczna.

W roku 2000 w związku z konkursem przeprowadzanym przez archiwa z okazji “Dni otwartych archiwów” nasz zasób wzbogacił się o podarowane nam przez uczestników konkursu zbiory rodzinne, które zapoczątkowały zbiory ikonograficzne.

Poza wymienionymi powyżej grupami dokumentacji zasób oddziału uzupełniają: akta zakładów i przedsiębiorstw, spółdzielni, szkół, instytucji finansowych i banków.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content