e-rewers

7 kwi 2021 Powrót

1. Dokładnie wypełnij rewers. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowanej

2. Ewidencja zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie i jego Oddziałów dostępna jest w serwisie Szukaj w Archiwach

Archiwum Państwowe w Warszawie

– Oddział w Grodzisku Mazowieckim

– Oddział w Mławie

– Oddział w Otwocku

– Oddział w Pułtusku

– Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego: Sekcja W Milanówku

Pamiętaj, że materiały archiwalne nie są przemieszczane, zatem z zasobu Centrali lub któregokolwiek Oddziału możesz skorzystać jedynie we właściwej czytelni.

3. Jeśli w serwisie gov.pl  nie znajdziesz ewidencji interesującego Cię zespołu, skontaktuj się z właściwą czytelnią.

4. Wypełnij osobne zamówienie dla każdej jednostki archiwalnej.

5. Wyślij e-rewers.

6. W ciągu trzech dni roboczych, na wskazany e-mail otrzymasz informację o możliwości udostępnienia zamówionych materiałów w czytelni w zaproponowanym przez Ciebie terminie.

 

 


[i] W przypadku zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie (APW), część zespołów archiwalnych przechowywana jest również w siedzibie Oddziału III udostępniania zasobu archiwalnego: Sekcja W Milanówku. Przed wypełnieniem e-rewersu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z czytelnią APW (tel. 22 635 92 42 wew. 114, e-mail:  informacja@warszawa.ap.gov.pl ) lub czytelnią O3-M. (tel.  22 724 74 89, e-mail: apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl ) celem potwierdzenia miejsca przechowywania materiałów archiwalnych.

 

   


  Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW) informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Krzywe Koło 7 w Warszawie (kod pocztowy 00-270).
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych APW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz c RODO, przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych.
  • Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępniane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.
  • Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celach innych niż realizacja zadań statutowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  • Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować do naszego inspektora ochrony danych na adres:
   • e-mail: iod@warszawa.ap.gov.pl (podany adres mailowy nie służy do przesyłania podań);
   • adres korespondencyjny: Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Pani/Pana wystąpienia o udostępnienie materiałów archiwalnych.
  • Podane dane będą przechowywane przez APW przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt wprowadzonym zarządzeniem nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 grudnia 2012 r.
  • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

  MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

  Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

   

  Skip to content