Publikacje on-line

22 czerwiec 2021 Powrót

Pliki .pdf publikacji wydanych lub współwydanych przez Archiwum Państwowe w Warszawie

    Bitwa Warszawska z perspektywy wieku oprac. Jolanta Załęczny, Pułtusk 2021

 

    Pozdrowienia z Warszawy, Warszawa 2005

 

   Za murem. Jak powstawało warszawskie getto. Fotografie z 1940 r., Warszawa 2007

 

   Krakowskie Przedmieście w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego 1904-1939, Warszawa 2008

 

   Wykonywa się fotografie. Znani i nieznani w obiektywie warszawskich fotografów z II połowy XIX wieku, oprac. M. Sikorska, Warszawa 2008

 

   Cztery wieki – cztery panoramy, red. nauk. M. Sikorska, Warszawa 2009

 

   Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu, Warszawa 2009

 

    Koniec lata, M. i M. Mikulscy, Warszawa 2009

 

  Polacy w Gruzji, Warszawa 2010

 

  I Warszawa nie zawiodła, Warszawa 2010 (brak)

 

  Vivat Konstytucja! W 220. rocznicę Konstytucji 3 Maja, Warszawa 2011

 

  Pamięć Warszawy. Pamięć Polski. Pamięć Świata, Warszawa 2011

 

 Nad Wisłą…, Warszawa 2011

 

  Przyjaciele Solidarności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego, Warszawa 2011

 

 Umówiłem się z nią na dziewiątą… O rozrywkach przedwojennej Warszawy

 

 MIASTO BEZ RABINA NIE MOŻE ISTNIEĆ… Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912

 

  Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017 (tekstilustracje)

 

  Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie… (The bridge on the right, the bridge on the left, and down flows the Vistula river…). Katalog wystawy, oprac. V. Urbaniak, Warszawa 2017

 

  Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017

 

  Educare necesse est — wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2019

 

Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, R. Sztarski, Warszawa 2019

 

Educare necesse est — dziedzictwo pamięci, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2020

 

Warszawa 1920. Warsaw 1920, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, R. Sztarski, Warszawa 2020

 

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Warszawa 2020

 

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast