Wolontariat

18 cze 2021 Powrót

I. Cele wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:

 • pomoc w realizacji statutowych zadań archiwum,
 • stwarzanie emerytom i rencistom możliwości kontynuacji pracy zawodowej,
 • stwarzanie ludziom młodym możliwości uzyskania doświadczeń zawodowych,
 • pomoc indywidualnym użytkownikom archiwum w korzystaniu z zasobu archiwalnego,
 • kształtowanie w świadomości społecznej nowego wizerunku archiwum – jako instytucji realizującej potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

 

II. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która:

 • zdecyduje się na taką formę współpracy z Archiwum Państwowym w Warszawie, w wieku od lat 18 do 80+ (nie mamy górnej granicy wieku dla wolontariuszy),
 • jest odpowiedzialna, rzetelna i cierpliwa,
 • jest komunikatywna i lubi pracować w zespole,
 • posiada otwarty umysł i kulturę osobistą.

 

III. Rodzaje prac do wykonania w ramach wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:

Przejmowanie materiałów archiwalnych

 • sprawdzanie ewidencji materiałów archiwalnych,
 • sporządzanie spisu dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne własnej instytucji do archiwum zakładowego APW,
 • zbieranie materiałów, przeprowadzanie wywiadów w ramach projektu Historii Mówionej;

Opracowywanie materiałów archiwalnych

 • inwentaryzacja,
 • katalogowanie zasobu bibliotecznego,
 • sprawdzanie ewidencji,
 • wprowadzanie danych do baz danych,
 • sporządzanie indeksów do materiałów archiwalnych;

Konserwacja i zabezpieczanie

 • wykonywanie kserokopii,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania,
 • skanowanie zabezpieczające,
 • wykonywanie fotografii cyfrowych i skanów,
 • obróbka techniczna wykonanych kopii cyfrowych,
 • konserwacja materiałów archiwalnych (dezynsekcja, czyszczenie materiałów archiwalnych, usuwanie przebarwień, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, prostowanie, laminowanie kart, rekonstrukcja oprawy);

Udostępnianie

 • dyżur w pracowni naukowej,
 • opieka nad użytkownikami w pracowni naukowej (udzielanie pomocy przy korzystaniu z inwentarzy, baz danych, akt, rejestracja zamówień, sprawdzanie materiałów archiwalnych przed i po udostępnieniu),
 • realizacja kwerend,
 • współpraca przy realizacji wystaw,
 • współpraca przy realizacji projektów wydawniczych,
 • opieka nad wystawami oraz oprowadzanie zwiedzających po wystawach.

 

IV. Korzyści dla wolontariuszy:

 • praca w twórczym zespole,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności lub doskonalenia już posiadanych,
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu historii i archiwistyki lub poszerzenia już posiadanej w tym zakresie,
 • możliwość praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego,
 • możliwość kontynuacji pracy zawodowej,
 • możliwość spotkania nowych ludzi, nawiązania nowych kontaktów, aktywizacji społecznej (socjalizowania się),
 • podniesienie poczucia własnej wartości zawodowej,
 • rozwój poczucia więzi z określonym środowiskiem zawodowym,
 • możliwość otrzymania publikacji wydawanych przez APW.

 

V. Aby zostać wolontariuszem w Archiwum Państwowym w Warszawie należy:

 • wypełnić ankietę osobową kandydata na wolontariusza,
 • wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielem/ami archiwum,
 • podpisać porozumienie o współpracy,
 • wziąć udział w szkoleniu przygotowującym wolontariusza do wykonywania pracy w Archiwum.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content