Praktyki

18 cze 2021 Powrót

Studenckie praktyki w Archiwum Państwowym w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie stwarza możliwości odbycia praktyki zawodowej studentom kierunków humanistycznych o specjalności archiwalnej. Studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w warszawskiej siedzibie archiwum (Krzywe Koło 7) lub w jego oddziałach zamiejscowych (Grodzisk, Otwock, Milanówek, Mława, Pułtusk).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w dokumencie “Zasady organizacji praktyk studenckich w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i  archiwach państwowych” (plik do pobrania poniżej: zasady organizacji praktyk). Studenci zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w Archiwum Państwowym w Warszawie powinni:

  1. ukończyć przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich;
  2. posiadać skierowanie ze szkoły wyższejoraz szczegółowy program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem archiwum);
  3. posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w archiwum (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki studenckiej w archiwum następuje na podstawie:

  • wypełnionego formularza zgłoszenia na praktykę studencką (Załącznik nr 1 – zgłoszenie na praktykę studencką)
  • skierowanie ze szkoły do odbycia praktyki studenckiej w archiwum (Załącznik nr 2 – skierowanie na praktykę)
  • szczegółowego programu praktyki studenckiej, zaakceptowanego przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem archiwum)
  • listu motywacyjnego studenta
  • życiorysu studenta

Warunkiem rozpoczęcia praktyki zawodowej przez studenta jest podpisanie przez szkołęwyższą, która kieruje studenta na praktykę, i archiwum umowy o organizację praktyki studentów (Załącznik nr 3 – umowa o organizację praktyki studentów), która określa, indywidualnie dla każdego studenta, szczegóły organizacyjne jego zawodowej praktyki studenckiej.

Archiwum dysponuje ograniczoną liczbą stanowisk pracy (biurko + dostęp do komputera). W praktyce oznacza to, że w jednym i tym samym terminie możemy zapewnić 10 miejsc dla studentów zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej w naszym archiwum, tj. po jednym miejscu w oddziałach zamiejscowych archiwum (Grodzisk, Łowicz, Otwock, Mława, Pułtusk) oraz w jego siedzibie w Warszawie i cztery miejsca w oddziale w Milanówku.

Studenci zainteresowani praktykami zawodowymi proszeni są o przesłanie aplikacji na adres archiwum@warszawa.ap.gov.pl

Poniżej zamieszczamy pliki zawierające nowe zasady organizacji praktyk oraz formularze zgłoszenia i skierowania na praktykę studencką:

 

    Zasady organizacji praktyk

    Załącznik nr 1 – zgłoszenie na praktyke studencką

    Załącznik nr 2 – skierowanie na praktykę

    Załącznik nr 3 – Umowa o organizacje praktyki

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w Archiwum Państwowym w Warszawie proszeni są o przekazanie wymaganych dokumentów na adres:

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul.Krzywe Koło 7
00–270 Warszawa

Kontakt: tel. 22 635 92 42/43 w. 770, email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content