“Kronika Warszawy” 2017, nr 2

10 lut 2022 Powrót

„Kronika Warszawy” 2017, nr 2 (156), ss. 196, ISSN 0137-3099

Numer otwiera „Kalendarz warszawski”, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od marca do końca sierpnia 2017 r.

Tuż po nim rozpoczyna się dział „Debaty »Kroniki Warszawy«”, na który złożyły się wypowiedzi uczestników spotkania poświęconego historii i przyszłości placu Piłsudskiego w Warszawie. Przygotowane przez wydawców „Kroniki Warszawy”, tj. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią, odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Domu Spotkań z Historią. Uczestniczyli w nim: Jerzy Bombczyński, prezes Zarządu Stowarzyszenia Saski 2018, Małgorzata Chodorowska, historyk sztuki, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią, prof. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, redaktor Tomasz Markiewicz, Ryszard Mączewski, Małgorzata Pastewka, Michał Sas, radny dzielnicy Śródmieście, Piotr Sawicki, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Tomasz Siwiec, Maria Sołtys, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Janusz Sujecki, Paweł Suliga, wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście, Maria Wardzyńska, Patryk Zaremba, prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy, Barbara Zygadło oraz prof. Eugeniusz Cezary Król, który moderował dyskusję.

Dział „Artykuły i materiały” tworzy pięć tekstów. Ryszard Żelichowski (W setną rocznicę śmierci Williama H. Lindleya (1853-1917), twórcy warszawskich wodociągów i kanalizacji) przypomina sylwetkę i działalność Williama Heerleina Lindleya, angielskiego inżyniera cywilnego, który zaprojektował i nadzorował budowę warszawskich wodociągów i kanalizacji. Katarzyna Słojkowska (Warszawski cyklista — Józef Hełczyński) omawia jedną ze spuścizn w zbiorach PAN Archiwum w Warszawie — materiały Józefa Hełczyńskiego (1889–1975), na którą składają się kolekcje, przede wszystkim druków ulotnych i medali, a także pamiątki do historii polskiego i warszawskiego cyklizmu (dokumenty aktowe, medale i odznaki cyklistowskie z lat 1891–1922). Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Udział kobiet w obronie Warszawy w latach 1920–1922 i 1939–1945) poświęca swoją uwagę kobietom, które brały udział w obronie stolicy zarówno w okresie walk o granice odradzającego się państwa polskiego, jak i podczas drugiej wojny światowej. Jan Tyszkiewicz (Opieka społeczna i gminna Delegatura RGO w Wawrze w latach 1939–1944. Dożywianie w szpitalach, półkolonie dzieci, sierocińce, zapomogi), opierając się na kilkudziesięciu relacjach zebranych w latach 1984–1989, charakteryzuje działania, jakie podejmowali pracownicy gminnej Delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w Wawrze w okresie drugiej wojny światowej na rzecz poprawy codziennego bytu mieszkańców tej gminy. Ewa Kalnoj-Ziajkowska i Adam Lisiecki (W domu, na aukcji, w urzędzie — gdzie szukać materiałów do rekonstrukcji praskich kamienic) poruszają problem związany z odtworzeniem dokumentacji projektowej pozwalającej na przeprowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych przy kamienicach praskich. Podkreślają konieczność przeprowadzenia skrupulatnego rozpoznania archiwalnego oraz zwracają uwagę na to, że materiały archiwalne (stare fotografie, projekty, dokumentacja opisowa) nie są zgromadzone w jednym miejscu, lecz pozostają rozproszone w archiwach domowych, samorządowych i państwowych.

Na tradycyjny „Fotofelieton” złożyły się materiały z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentujące rzekę Wisłę oraz jej związki z Warszawą. Do publikacji przygotował je Kamil Nowelli.

Dział „Recenzje i omówienia” wypełniły cztery artykuły. W pierwszym z nich Janusz Grabowski omówił pracę Andrzeja Zielińskiego pt. Książęta warszawskich ulic (Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2016, ss. 151). W drugim Alicja Kulecka krytycznie oceniła publikację źródłową przygotowaną przez Huberta Kowalskiego i Jerzego Miziołka pt. Kronika Pałacu Kazimierzowskiego (Warszawa 2016, ss. 266). Trzeci tekst Bożena Wierzbicka poświęciła pracy Romana Dobrzyńskiego pt. Zamenhof w Warszawie (wyd. 1, Polski Związek Esperantystów, Warszawa 2017, ss. 156, il. 105). W artykule ostatnim pt. Człowiek w cieniu (Waldemar Stopczyński, W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje, Wspomnienia, Polemiki, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016) Maria Wiśniewska przypomniała sylwetkę Bolesława Srockiego.
Numer tradycyjnie zamykają działy „Pro memoria” oraz „Varsaviana”. W pierwszym z nich zamieszczono opracowane przez Annę Krochmal wspomnienia o warszawiakach, którzy zmarli w okresie od marca do końca sierpnia 2017 r., w drugim natomiast informacje o nowościach wydawniczych poświęconych Warszawie, które zestawiła Hanna Macierewicz.

Oba tegoroczne numery „Kroniki Warszawy” mogły ukazać się dzięki współpracy Archiwum Państwowego w Warszawie i Domu Spotkań z Historią oraz dofinansowaniu przyznanemu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content