„Kronika Warszawy” 2014, nr 1

10 lut 2022 Powrót

„Kronika Warszawy” 2014, nr 1 (150), ss. 256, ISSN 0137-3099

Jest to pierwszy numer wydany przez dwóch wydawców — Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią.

„Kronika Warszawy” zyskała z nim nową szatę graficzną, bogato ilustrowaną barwnymi fotografiami, oraz wprowadzona została do sieci sprzedaży, której centrum jest Księgarnia XX wieku Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej 20. Numer tworzy sześć działów („Kronika”, „Artykuły i materiały”, „Ze źródeł archiwalnych”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”). Wśród tworzących je materiałów warto zwrócić uwagę na artykuły m.in. Andrzeja Sołtana („Ewangelicy w prawobrzeżnej Warszawie druga połowa XVIII–XIX w.”), Janusza Sujeckiego („Jeszcze o genezie Bazaru Różyckiego”). Jana Tyszkiewicza („Powstańczy szpital i punkt opiekuńczy w Instytucie Weterynaryjnym na Grochowie…”), Andrzeja Skalimowskiego („Działalność Grupy Operacyjnej PKWN »Warszawa« w styczniu 1945 r.”) Ryszarda Żelichowskiego i Wojciecha Materskiego („Polska 1934 oczami holenderskiego fotoreportażysty — ze zbiorów Archiwum Narodowego w Hadze”), teksty omawiające archiwalia dotyczące pierwszej wojny światowej przechowywane w Archiwum Państwowym w Warszawie (V. Urbaniak, „Źródła do dziejów pierwszej wojny światowej w zasobie „Archiwum Państwowego w Warszawie”; M. Sikorska, „Warszawa i jej mieszkańcy w czasie pierwszej wojny światowej w materiałach ikonograficznych z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie”) oraz recenzje publikacji varsavianistycznych (m.in. „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch 1836–1902”, red. A. Żor, Warszawa 2014; Janina Kulesza-Kurowska, „Pamięć i historia — moje wspomnienia i publikacje”, Warszawa 2013).

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content