„Kronika Warszawy” 2015, nr 1

10 lut 2022 Powrót

„Kronika Warszawy” 2015, nr 1 (151), ss. 214 + 2 nlb., ISSN 0137-3099

Numer otwiera „Kalendarz warszawski”, przypominający najważniejsze wydarzenia w stolicy w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r.

Wśród artykułów składających się na dział „Studia i materiały” godne uwagi są zwłaszcza teksty Adama Tyszkiewicza („»Przez oświatę do wolności«. Jak reaktywowano Uniwersytet Warszawski 100 lat temu”), Anny Mieszczanek („Kolonia Praussa i wolni Polacy”) i Krzysztofa Mordyńskiego („Plac Konstytucji w Warszawie — konteksty urbanistycznej rewolucji”). W dziale „Ze źródeł archiwalnych” można zapoznać się z realiami życia w powojennej Warszawie (M. Sikorska, „Warszawa 1945 — rok po wyzwoleniu”) oraz z przygotowaniami do jej odbudowy z ruin (A. Skalimowski, „Opinia Hansa Schmidta o »Planie Generalnym Warszawy«). Wśród „Recenzji i omówień” zwracają uwagę artykuły Agnieszki Witkowskiej-Krych („Michał Cichy, »Zawsze jest dzisiaj«, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014”; „Małgorzata Büthner-Zawadzka, »Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864–1939«, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014 — recenzja książki”), Barbary Petrozolin-Skowrońskiej („O historykach warszawskich subiektywnie”) i Marii Wiśniewskiej („Pokłosie 70. rocznicy powstania warszawskiego”). Tom dopełniają wspomnienia o warszawiakach, którzy zmarli w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. („Pro memoria”) oraz wykaz wydawnictw varsavianistycznych, które w tym czasie ukazały się drukiem („Bibliografia varsavianów”).

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content