“Kronika Warszawy” 2011, nr 1, 2

10 lut 2022 Powrót

“Kronika Warszawy” 2011, nr 1 (145), ss. 243 + 1 nlb, ISSN 0137-3099;

“Kronika Warszawy” 2011, nr 2 (146), ss. 203 + 1 nlb, ISSN 0137-3099

W 2011 r. ukazały się nowe numery “Kroniki Warszawy”, czasopisma powołanego w 1925 r. z inicjatywy m.in. prezydenta Warszawy Władysława Jabłońskiego. Jest ono wydawane przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy dzięki pomocy finansowej m.st. Warszawy. Poczynając od 2011 r. “Kronika Warszawy” będzie ukazywać się jako półrocznik, a nie jak dotychczas kwartalnik. Oznacza to publikację w ciągu roku dwóch numerów pisma o zwiększonej objętości. Profil czasopisma nie ulega zmianie. Będzie ono składało się z tych samych znanych już działów, z drobną modyfikacją – dział “Recenzje i omówienia” pojawi się w miejsce działu “Recenzje”. Ponadto zamieszczane będą streszczenia w języku angielskim tekstów publikowanych w dziale “Artykuły i materiały”. Nakład pisma nie ulega zmianie (500 egz.).

Wśród artykułów zamieszczonych w numerze 1 (145) zwracają uwagę teksty m.in. Barbary Petrozolin-Skowrońskiej (Inteligencja warszawska w Kazimierzu: Wóyciccy, Niemojewscy i “Arkadia”), Jolanty Niklewskiej (Zielone berety z “koniczynką”. Dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905-1948), Roberta Gawkowskiego (Nadwiślańska rekreacja warszawiaków. Historia przedwojennych przystani wioślarskich), Barbary Wizimirskiej (Gmina Letnisko-Falenica w latach 1939-1951. Katastrofa wojenna i formowanie się nowego ustroju w letnisku podwarszawskim), Andrzeja Skalimowskiego i Zbigniewa Tucholskiego (Schody ruchome pod Trasą W-Z) oraz Krzysztofa Mordyńskiego (Inspiracja florencką Galerią Uffizi w projekcie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej). Na uwagę zasługuje również wnikliwe omówienie tematyki rozmów prowadzonych przez przedstawicieli władz Warszawy z reprezentantami duchowieństwa w latach 1981-1989 autorstwa Ryszarda Wojtkowskiego zamieszczone w dziale “Z życia archiwów” oraz dwa sprawozdania – Marty Parnowskiej z wystawy zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny (Świat ukryty w księgach – stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego) i Barbary Petrozolin-Skowrońskiej ze spotkania poświęconego 280. rocznicy urodzin Marcella Bacciarelliego, które zgromadziło licznych, żyjących współcześnie, potomków królewskiego malarza.
Numer 2 (146) otwiera artykuł Agnieszki Dąbrowskiej poświęcony modzie kobiecej z przełomu XIX i XX w. (Warszawskie elegantki. O wzorcach elegancji i ich naśladownictwie w damskiej modzie w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku). O nalotach lotnictwa radzieckiego na Warszawę w latach 1941-1943 pisze Krzysztof Jaszczyński, zastanawiając się nad prawdziwymi motywami rozkazów nakazujących bombardowanie obiektów stolicy w tym okresie. Marcin Dziubiński w sposób niezwykle interesujący omawia nietypowe zadania realizowane przez typowe samochody ciężarowe po zakończeniu działań wojennych (Samochody ciężarowe w służbie pasażerskiej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie w latach 1945-1949), pokazując jednocześnie jak dużo informacji kryje się na zwykłych fotografiach. Małgorzata Berezowska przypomina klimat Warszawy sprzed 30 lat, cofając się do 13 grudnia 1981 r., czyli do stanu wojennego (Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku – relacje pracowników warszawskich zakładów). Wśród tekstów zamieszczonych w dziale “Z życia archiwów” zwracają uwagę artykuły Aleksandry Zadrożniak (Biuro Odbudowy Stolicy – od początków działalności do programu “Pamięć Świata” UNESCO), Moniki Kowzon-Świtalskiej (Porządkowanie i zabezpieczanie zbiorów w instytucjach polonijnych na przykładzie Muzeum Polskiego w Ameryce), Katarzyny Kowalik (Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku – sprawozdanie z pobytu) oraz Ryszarda Wojtkowskiego (Tematyka rozmów władz miasta Warszawy, część IX). Autorzy artykułów tworzących dział “Sprawozdania” przypominają najważniejsze wydarzenia w stolicy w minionym roku – Dagmara Babińska i Ewa Pawlak omawiają organizację Festiwalu “Przemiany” (Przemiany myślenia. Zwróćmy oczy ku Wiśle), Małgorzata Sobieszczak-Marciniak obchody Roku Marii Curie-Skłodowskiej (Maria Skłodowska-Curie w Warszawie w ramach obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie i Międzynarodowego Roku Chemii), zaś Witold Pietrusiewicz wystawę poświęconą harcerskiej Pradze (Czuwaj, Prago! Wystawa w stulecie harcerstwa na warszawskiej Pradze).
Cennym uzupełnieniem obu numerów jest kalendarium najważniejszych wydarzeń warszawskich opracowane przez A. Sołtan-Lipską, jak również zestawienie bibliografii varsavianów (H. Macierewicz).

 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content