W. Kocot. Pamiętniki i korespondencja

11 lut 2022 Powrót

Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-1945, W. Kocot, do druku podali R. Lolo i K. Wiśniewski, Pułtusk 2009

Publikacja źródłowa przygotowana na podstawie wspomnień i korespondencji Władysława Kocota przechowywanych w zasobie Oddziału w Pułtusku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Ich autor był rówieśnikiem XX w. – urodzony 15 VII 1900 r. zmarł 22 IX 2000 r. – i jednocześnie świadkiem, a często także uczestnikiem wielkich wydarzeń historycznych tego stulecia. Był dzieckiem chłopa, nauczycielem, żołnierzem, jeńcem oflagów, mężem i ojcem. W swoich wspomnieniach opowiada o dzieciństwie i młodości, tworząc obraz codziennego życia rodziny chłopskiej na wsi mazowieckiej w zaborze rosyjskim. Opisuje także pierwsze lata w szkole w Pułtusku i doświadczenia w pracy zawodowej – całe życie przepracował jako nauczyciel. Szczególną uwagę poświęca wydarzeniom wojny 1920 r. – walczył jako ochotnik w szeregach 5 kompanii II batalionu 13 pułku piechoty z Pułtuska w obronie Warszawy pod Rembertowem i przebył całą kampanię 1920 r. Przedstawia także dramatyzm września 1939 r. – bronił twierdzy Modlin w szeregach 13. pułku piechoty z Pułtuska – oraz życie obozowe w oflagach w Działdowie, Penzlau, Kluczborku i Murnau, a także to późniejsze po zakończeniu wojny. Jako autor jest skrupulatny, szczery, nie ukrywa emocji, opisuje nawet swoje obozowe sny. Publikacja licząca 470 stron w tym 39 kolorowych ilustracji, mogła ukazać się drukiem dzięki zaangażowaniu w jej wydanie rodziny Władysława Kocota, w szczególności dr Danuty Kocot-Bończak, samorządu Miasta i Gminy Pułtusk oraz Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content