Bez korzeni nie zakwitniesz

10 lut 2022 Powrót

Bez korzeni nie zakwitniesz — Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2012, s. 81 + płyta CD, ISBN 978-83-932824-0-1, ISBN 978-83-62421-38-1

Publikacja powstała w wyniku współpracy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Łączy w sobie wiedzę i doświadczenie nauczycieli i archiwistów — praktykę w zakresie dydaktyki ze znajomością zasobu archiwalnego.

Pokazuje różne możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych w edukacji historycznej i obywatelskiej. Zawiera materiały metodyczne, które są rezultatem warsztatów metodycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu źródeł archiwalnych na temat „Bez korzeni nie zakwitniesz — Warszawa moją małą ojczyzną”. Ich celem było doskonalenie umiejętności zastosowania podstawy programowej w planowaniu pracy nauczyciela historii z jednej strony, z drugiej zaś podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł historycznych odnoszących się do historii lokalnej, które ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytania: kto ty jesteś? gdzie ty mieszkasz? czy znasz korzenie swojego miasta i swoje własne? co ty wiesz o tych, którzy żyli tu przed tobą? co ty wiesz o swoim dziedzictwie?

Do publikacji dołączona jest płyta CD zawierająca skany materiałów źródłowych pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, wykorzystanych w trakcie warsztatów, pliki z tekstami pomocniczymi opracowanymi na bazie literatury przedmiotu oraz kartami pracy z poszczególnymi typami źródeł. Zostały one pogrupowane w czterech folderach, odpowiadających modułom warsztatowym: I. Kto ty jesteś? Czy znasz swoje korzenie? (warszawska rodzina, czyli znaczenie rodziny, kultywowania tradycji, gromadzenia pamiątek rodzinnych); II. Gdzie ty mieszkasz? Czy znasz korzenie swojego miasta? (warszawskie legendy, symbole i miejsca); III. Co ty o nich wiesz? (to też warszawiacy, jak ty, czyli znani i nieznani warszawiacy — kim byli, czego mogą cię nauczyć, jak zostali upamiętnieni?); IV. Co ty wiesz o swoim dziedzictwie? (warszawska historia, czyli co to jest dziedzictwo — jakie jest twoje dziedzictwo, po co ci dziedzictwo?).

Publikacja mogła się ukazać dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content