Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego

20 lip 2021 Powrót

Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, oprac. zbior., Warszawa 2018, ss. 192, ilustracje, ISBN 978-83-946504-5-2, ISBN 978–83-63842-90-1

Wydawnictwo albumowe przygotowane przez wydawnictwo “Skarpa Warszawska” i Archiwum Państwowe w Warszawie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Składają się nań fotografie pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie autorstwa Zdzisława Marcinkowskiego. Są one znakomitą ilustracją przedwojennej Warszawy ze względu na swoją różnorodność tematyczną. Ich autor fotografował bowiem Warszawę jako miasto, które było mu najbliższe i najdroższe, jego pomniki architektoniczne i kazdy najbliższy ich fragment. Zawdzieczamy mu to, że zatrzymał w czasie obrazy Warszawy i wydarzeń ważnych i przełomowych dla mieszkańców Warszawy, takich jak np. klimat Warszawy rosyjskiej (do sierpnia 1915 r), obecność Niemców w Warszawie po sierpniu 1915 r., repolonizację miasta (usuwanie rosyjskich napisów z przestrzeni publicznej miasta, uroczyste obchody 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1916 r., przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego, demontaz pomnika Iwana Paskiewicza sprzed Pałacu Namiestnikowskiego, rozbiórkę soboru na pl. Saskim), odradzanie się państwa polskiego oraz życie codzienne niepodległej już Warszawy. Przeglądając poszczególne fotografie Zdzisława Marcinkowskiego, można z całą pewnością wyróżnić pewne grupy tematów, które ten kronikarz Starej Warszawy zatrzymał w kadrze, tj.: aleje i ulice Warszawy, budowle, budynki i gmachy warszawskie, cmentarze i miejsca pamięci, dworce, hotele, kościoły, ludność Warszawy, mosty, ogrody i parki, pałace, place, panoramy Warszawy, pomniki, rynki, teatry, towarzystwa, wnętrza. Dorobek fotograficzny Zdzisława Marcinkowskiego jest cennym dokumentem czasów minionych, a dzięki niniejszej publikacji został przypomniany po 100 latach.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content