AKTUALNOŚCI

Promocja książki „Niepokorni 1976-1989″

Drugi tom publikacji „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”.

13 paź 2014
Czytaj więcej  

Łowickie Archiwum na zjeździe Szarych Szeregów

Zjazd_Szarych_Szeregow.JPGW dniach 25 – 27 września 2014 r. odbył się zjazd członków Stowarzyszenia „Szare Szeregi” Oddział w Łowiczu, z którym współpracuje łowicki Oddział Archiwum Państwowego w Warszawie. Miejscem zjazdu było Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej 2.

Kierownik Oddziału Pan Marek Wojtylak uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz w akademii z okazji 75. rocznicy powołania Szarych Szeregów, którą przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. W akademii wzięli m.in. udział: burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz założyciel i pierwszy komendant Szarych Szeregów w Łowiczu druh Janusz Karpiński.

W ostatnim dniu zjazdu odbyła się sesja popularno-naukowa w sali konferencyjnej ŁCKU w Łowiczu. W jej programie znalazły się referaty: dra Tadeusza Żaczka o akcji „M” Szarych Szeregów w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej, Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej o zawartości Zespołu Archiwalno-Historycznego Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Łowiczu oraz Marka Wojtylaka o niepodległościowych organizacjach młodzieżowych w Łowiczu i powiecie łowickim po 1945 r. Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca zbiory otwartego podczas zjazdu Zespołu Archiwalno-Historycznego Szarych Szeregów, w którym zgromadzone są dokumenty stowarzyszenia i opracowania historyczne.

30 wrz 2014
Czytaj więcej  

Wizyta licealistów z Białorusi

Archiwum_warsztat_pracy_historyka.jpgW ramach współpracy z białostocką Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Archiwum Państwowe w Warszawie gościło 26 września br. 40-osobową grupę młodych Polaków, licealistów z Białorusi, uczestniczących w projekcie “Odkurzamy zakurzone – biblioteki, archiwa i muzea młodym Polakom z Białorusi. Licealiści uczestniczyli w zajęciach na temat ” Archiwum jako warsztat pracy historyka”, a ponadto zapoznali się z dziejami Archiwum Państwowego w Warszawie, jego zasobem, zasadami korzystania z materiałów archiwalnych oraz przykładowymi archiwaliami.

26 wrz 2014
Czytaj więcej  

Wokół Bzury

edd_01.JPGPod honorowym patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata 21 września 2014 r. odbyły się w Muzeum w Łowiczu obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegorocznym hasłem było „Dziedzictwo – źródłem tożsamości”. Głównym punktem programu była zorganizowana przy udziale APW Oddział w Łowiczu sesja naukowa pt. „Wokół Bzury… znaczenie rzeki dla Ziemi Łowickiej i jej mieszkańców”.

 

edd_02.JPGHistoryczną rolę Bzury jako drogi komunikacyjnej w przeszłości oraz jej regulacji w XIX-XX w. omówił kierownik APW w Łowiczu Marek Wojtylak. Doktorant Instytutu Historii UŁ Grzegorz Trafalski przedstawił dzieje 4. Mazowieckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Łowiczu, której członkowie zorganizowali pierwszą na Bzurze przystań kajakową i wyprawy rzeką aż po Wisłę. Z kolei prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie scharakteryzował rolę rzek w operacjach wojskowych, najwięcej miejsca poświęcając największej we wrześniu 1939 r. operacji wojsk polskich – bitwie nad Bzurą.

eed_03.JPGWszyscy zaproszeni goście mieli na koniec okazję do dyskusji oraz zobaczenia wystawy prac, wykonanych przez dzieci, które brały udział w warsztatach pla

24 wrz 2014
Czytaj więcej  

Wyścig po historię

wyscig_2014_03.JPG17 września 2014 r., przy słonecznej pogodzie, odbyła się VIII edycja konkursu dla dzieci i młodzieży „Wyścig po historię” zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Konkurs, jak co roku, rozpoczynał obchody „Dni Patrona Pułtuska” – św. Mateusza. Patronat nad konkursem objął burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, patronat medialny sprawował „Tygodnik Pułtuski” i „Pułtuska Gazeta Powiatowa”.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zainteresowań lokalną historią i tradycją oraz popularyzacja kultury regionalnej.

W konkursie wzięło udział 10 szkół z terenu miasta i gminy Pułtusk, rywalizujących w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

wyscig_2014_04.JPGO godz. 10.30 sprzed siedziby Archiwum po udzieleniu odpowiedzi na pytanie oraz zaopatrzeniu w mapki wyruszały drużyny w 5-minutowych odstępach na trasę biegu, by na kolejnych 8. punktach kontrolnych rozlokowanych na terenie miasta odpowiadać na pytania z historii i kultury regionu oraz uczestniczyć w konkurencjach sportowych (bieg, strzelanie piłką do bramki, strzelanie z łuku).

W kategorii gimnazjów I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Pułtusku.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku.

Jak zawsze dzieci i młodzież, ich opiekunowie oraz dyrekcje szkół podeszli do zawodów z dużym zaangażowaniem, traktując je bardzo prestiżowo.

 


wyscig_2014_02.JPG   wyscig_2014_05.JPG   wyscig_2014_06.JPG   wyscig_2014_07.JPG

 

wyscig_2014_01.JPG

Fot. Krzysztof Piekarski

22 wrz 2014
Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content