Zaproszenie na jesienne warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

30 paź 2014

jesienne_warsztaty_2014.jpgArchiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół do Archiwum na jesienne warsztaty metodyczne poświęcone praktycznemu wykorzystaniu źródeł archiwalnych.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła archiwalne do tematu:

WARSZAWA I WARSZAWIACY W OKRESIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) w następujących dniach:

 • 14 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
 • 21 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
 • 28 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
 • 12 grudnia (piątek), godziny 15.00–19.00

W trakcie warsztatów analizowane będą następujące typy źródeł:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
 • afisze i plakaty
 • broszury i druki ulotne
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
 • dokumentacja urzędów
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcje Warszawy po II wojnie światowej

Warsztaty mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

jesienne_warsztaty_2014_2.jpgHarmonogram zajęć warsztatowych, w ramach każdego z bloków tematycznych, obejmować będzie: konwersatorium na temat „Zrozumieć archiwum”; analizę źródeł archiwalnych; omówienie kwestii metodycznych; opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji oraz zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (e-mail) do:

dr Teresy Stachurskiej-Maj, kierownika warsztatów (teresa.maj@mscdn.edu.pl)

UCZESTNICY WARSZTATÓW NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT.

Autor:

Data utworzenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-10-30

Liczba odwiedzin: 415

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content