Szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów” – fotorelacja

22 cze 2018

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, odbyło się szkolenie pt. “Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Celem szkolenia było przygotowanie archiwistów oraz innych pracowników archiwów do ewakuacji i ratowania archiwaliów w przypadku wystąpienia zagrożenia. Szkolenie to było regionalną edycją szkoleń międzynarodowych (dla specjalistów z Polski, Czech i Niemiec) oraz krajowych (dla przedstawicieli sieci archiwów państwowych) odbywających się w latach poprzednich. Warsztaty prowadzone były przez p. Annę Czajkę, kierownika Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych, p. Annę Seweryn, specjalistę-konserwatora fotografii z Archiwum Narodowego w Krakowie oraz p. Annę Bogdali-Balicką, kierownika Pracowni Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Warszawie.

Pierwszego dnia szkoleń uczestnicy zostali powitani przez Dyrektor Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, p. Jolantę Louchin. Po omówieniu kwestii organizacyjnych przystąpiono do pierwszych ćwiczeń w ramach następujących po sobie paneli tematycznych. W ramach wykładu dot. szacowania zagrożeń omówiono katastrofy, które miały miejsca w Europie w ostatnich latach, podkreślono ryzyko utraty informacji w wypadku zniszczenia akt, dyskutowano o wartości (historycznej, ekonomicznej, kulturowej i informacyjnej) przechowywanych archiwaliów oraz omówiono szacowanie ryzyka danych zagrożeń. Ćwiczenia umożliwiły uczestnikom planowanie działań i określenie potrzeb archiwów na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. W panelu popołudniowym odbyły się pierwsze ćwiczenia praktyczne w garażu ADOP, które dotyczyły zabezpieczenia zalanych materiałów archiwalnych. Zagadnienia te omawiane i przedstawiane były przez p. Annę Czajkę.

Drugiego dnia szkolenie rozpoczęło się od wizyty strażaków z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Odbył się pokaz krótkich filmów ukazujących zagrożenia pożarowe poprzedzony prezentacją, a następnie strażacy pokazali uczestnikom różne typy gaśnic i ich użycie. Większość ze szkolonych osób po raz pierwszy miała okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda użycie sprzętu przeciwpożarowego, wypróbować samodzielnie gaśnice różnego typu, a także uzyskać najważniejsze informacje bezpośrednio od zawodowych strażaków. Przyjazd Panów wzbogacił szkolenie również o dodatkowy, bardzo ważny aspekt bezpiecznego zachowania się na wypadek pożaru. W dalszej części dnia odbyła się prezentacja i ćwiczenia dotyczące wyposażenia na wypadek katastrofy i zaopatrzenia skrzyń ratunkowych (prowadzenie Anna Bogdali-Balicka), a następnie p. Anna Seweryn z Archiwum Narodowego w Krakowie przeprowadziła wykład oraz ćwiczenia z ratowania materiałów audiowizualnych i fotograficznych. Tego dnia gościliśmy również Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych p. Wojciecha Woźniaka oraz Dyrektora Departamentu Organizacji i Udostępniania p. Macieja Gajewskiego, którzy przekazali uczestnikom i organizatorom słowa wsparcia dla inicjatywy szkolenia.

Trzeci dzień szkoleń był testem sprawdzającym dla uczestników. W ramach działań praktycznych przeprowadzono symulację katastrofy. Ratownicy po przydzieleniu ról przez 2 godziny zmagali się z wszelkimi problemami, jakie mogliby napotkać podczas ratowania zasobu archiwum, które zostało doświadczone przez powódź. Musieli radzić sobie zarówno z materiałami archiwalnymi i profesjonalnym ich zabezpieczeniem, jak i organizacją działań ratunkowych, przydzielonymi zadaniami oraz utrudnieniami w postaci osób z zewnątrz, przeszkadzających w akcji (odegranymi przez pracowników APW). Dzień został zakończony pokazem gaśnic z mgłą wodną, podsumowaniem warsztatów i rozdaniem dyplomów.

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-06-22

Liczba odwiedzin: 390

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content