Promocja Roczników Łowickich i dar dla łowickiego Archiwum

3 mar 2020

W dniu 29 lutego 2020 r. w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu odbyła się prezentacja XVI tomu „Roczników Łowickich”.

Roczniki to periodyk popularnonaukowy, poświęcony historii i kulturalnemu dorobkowi Łowicza i ziemi łowickiej, który przygotowuje Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod redakcją Marka Wojtylaka. W prezentacji tomu uczestniczyli członkowie Rady Programowej, autorzy artykułów oraz liczni goście, w tym starosta łowicki Marcin Kosiorek, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Jacek Wiśniewski, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz radni miasta.

Tom XVI wypełniają artykuły o zróżnicowanej treści, chronologicznie sięgające po najstarsze dzieje aż po współczesność. Obok artykułów naukowych i przyczynkarskich, zawiera biografie zasłużonych Łowiczan, studia źródłoznawcze oraz kronikę wydarzeń kulturalnych w mieście oraz kronikę działalności ŁTPN. Wśród zamieszczonych tekstów znalazł się m.in. artykuł M. Wojtylaka „Konspiracja Związku Obrońców Rzeczypospolitej w Łowiczu”, oparty na materiałach ze Zbioru relacji i wspomnień z czasów II wojny światowej z zasobu Archiwum w Łowiczu.

Podczas prezentacji artykułów w „Rocznikach Łowickich” miało miejsce w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” uroczyste przekazanie do zasobu łowickiego oddziału APW cennego albumu fotograficznego rodziny Magdaleny Urbankowej, znanej działaczki społecznej z okresu międzywojennego, wywodzącej się z Przemysłowa pod Łowiczem. Większość zdjęć w albumie pochodzi z lat 20-ch i 30-ch XX w. i przedstawia członków rodziny Urbanków i Gasików, w tym również fotografie z 1925 r. z wizyty delegacji łowickich włościanek w Rzymie i Wenecji. Album na ręce kierownika oddziału APW w Łowiczu Pana Marka Wojtylaka przekazał wnuk Magdaleny Urbankowej – Pan Marian Urbanek z Warszawy.

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2020-03-3

Liczba odwiedzin: 402

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content