Oddział w Pułtusku: wyszukiwarki

22 lip 2021 Powrót

Wyszukiwarka – Indexy metrykalne – Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

 

Wyszukiwarka przeszukuje indeksy parafii: Bogate (1808-1913), Brok (1826-1913), Dzierżenin (1874-1913), Gąsewo (1897-1912), Gzy (1874-1913), Jasienica (1826-1913), Karniewo (1884, 1890-1912), Klukowo (1874-1911), Krzynowłoga Wielka (1826-1913), Lipniki (1890-1905), Myszyniec (ur. 1902-1906, zg. 1900-1906), Obryte (1874-1888, 1890-1913), Pniewo (1853, 1874-1913), Pokrzywnica (1874-1913), Przasnysz (1826-1913), Przewodowo (1874-1877, 1879-1913), Pułtusk (1855, 1869, 1874-1912), Strzegocin (1906-1911), Szwelice (1890-1907), Szyszki (1874-1913), Winnica (1875-1913), Zambski (1874-1888, 1890-1913), Zaręby (1808-1913), Zaręby Kościelne (1826-1873, 1891-1892), Zatory (1874-1879, 1881-1913) i wyświetla maksymalnie 1000 pierwszych wyników.

Akta stanu cywilnego zawierają dane osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafiach z obszaru działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku:

– parafiach rzymskokatolickich w:

 • Bogatem z lat 1826-1913
 • Broku z lat 1826-1913 (w ramach wolontariatu zindeksowała Małgorzata Mariańska).
 • Dzierżeninie z lat 1874-1913
 • Gąsewie 1897-1912 (w ramach wolontariatu zindeksowała Krystyna Urbanowicz).
 • Gzach z lat 1874-1913
 • Jasienicy z lat 1826-1913 (w ramach wolontariatu zindeksowała Małgorzata Mariańska)
 • Karniewie z lat 1884, 1890-1912 (w ramach wolontariatu zindeksował Krzysztof Szczepański).
 • Klukowie z lat 1874-1911,
 • Krzynowłodze Wielkiej z lat 1826-1913 (w ramach wolontariatu zindeksował Mikołaj Nowacki)
 • Lipnikach z lat 1890-1905 (w ramach wolontariatu zindeksował Waldemar Chorążewicz)
 • Myszyńcu – ur. 1902-1906, zg. 1900-1906 (w ramach wolontariatu zindeksował Waldemar Chorążewicz)
 • Obrytem z lat 1874-1888, 1890-1913
 • Pniewie z lat 1853, 1874-1913
 • Pokrzywnicy z lat 1874-1913
 • Przasnyszu 1826-1913 (w ramach wolontariatu zindeksował Wawrzyniec Myśliński) – akta z 1864 i 1872 r. ze względu na zły stan fizyczny nie są t udostępniane i nie wykonuje się z nich kopii)
 • Przewodowie z lat 1874-1877, 1879-1913
 • Pułtusku z lat 1855, 1869, 1874-1912
 • Strzegocinie z lat 1906-1911
 • Szwelicach z lat 1890-1911
 • Szyszkach z lat 1874-1913
 • Winnicy z lat 1875-1913
 • Zambskach Kościelnych z lat 1874-1888, 1890-1913
 • Zarębach z lat 1826-1913 (w ramach wolontariatu zindeksował Waldemar Chorążewicz)
 • Zarębach Kościelnych z lat 1826-1873, 1891-1892 (w ramach wolontariatu zindeksowała Marzanna Kulesza)
 • Zatorach z lat 1874-1879, 1881-1912

 • gminy Bogate z lat 1808-1826
 • gminy Zaręby z lat 1808-1825
 • parafii ewangelicko-augsburskiej w Pułtusku 1900-1912

Obecnie baza zawiera ponad 405 tys. rekordów.

PRZYDATNE INFORMACJE

Indeksy, do których powstała wyszukiwarka sporządzono na podstawie zapisów w poszczególnych aktach, nie zaś na podstawie skorowidzów alfabetycznych znajdujących się na końcu większości ksiąg. Pozwoliło to na uniknięcie wielu pomyłek i pominięć nazwisk, znajdujących się w oryginalnych skorowidzach. Niedokładność skorowidzów w porównaniu z aktami sięga w przypadku większych parafii (np. Pułtusk) nawet kilkunastu procent. Każdy zapis wprowadzony do bazy został sprawdzony i skonfrontowany z zapisem w akcie. Dzięki temu zminimalizowano liczbę błędów i pomyłek, jednakże z pewnością nie udało ich się wyeliminować całkowicie. Dlaczego będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych nieścisłości, które po sprawdzeniu będą usuwane.

Przy indeksacji ograniczono się do wypełnienia następujących rubryk: nazwisko, imię, rok, nr aktu, rodzaj aktu (u – urodzenia, m – małżeństwa, z – zgony), parafia, wyznanie, uwagi. W tej ostatniej rubryce wpisywano imię i nazwisko współmałżonka (w wypadku akt małżeństw), informacje o urodzeniach nieślubnych, dzieciach martwo urodzonych oraz dane “nietypowe” mogące pomóc w pracy genealoga, np. informacja przy zmianie wiary.
Ograniczenie indeksacji do ww. danych spowodowane jest planowanym w najbliższej przyszłości przetworzeniem akt metrykalnych na formę cyfrową i udostępnianiem ich w internecie, dzięki czemu, klikając na ikonkę przy znalezionej poprzez wyszukiwarkę osobie będzie można zapoznać się z całym aktem i wszystkimi zawartymi w nim informacjami.

Nazwiska wprowadzono w wersji oryginalnej występującej w akcie, z wyjątkiem dwóch wypadków: wersje żeńskie nazwisk, takie jak np. Biragowa, Biragówna, sprowadzone zostały do wersji podstawowej: Bisaga, tam gdzie nie udało się ustalić wersji podstawowej nazwiska lub było to niepewne, pozostawiono oryginalny zapis z aktu.

Prostowano także ewidentne pomyłki niektórych księży, zapisujących nazwiska zgodnie z gwarą mazowiecką, z pominięciem litery “w”, np. zamiast Chmielewski, Wiśniewski, Grabowska pisano: Chmieleski, Wiśnieski, Graboska. Jednak i tu, jeżeli dane nazwisko nie występowało wcześniej i później w tej parafii, a jego brzmienie budziło wątpliwości pozostawiano oryginalną wersję zapisu nazwiska.

W okresie objętym indeksacją polskie nazwiska pisano w języku rosyjskim, ponadto osoba spisująca akt rzadko wpisywała nazwisko na podstawie dokumentów, najczęściej “ze słuchu”, tak jak usłyszała nazwisko osoby występującej w akcie. Stąd też mnóstwo wersji danego nazwiska. I tak nazwisko Ślaski mogło zostać zapisane jako: Ślaski, Slaski, bądź Szlaski; nazwisko Bąkowski mogło zostać zapisane jako Bonkowski, Dębowski jako Dembowski, Bębenkowski jako Benbenkowski, Dąbrowski jako Dombrowski lub nawet Dąmbrowski, Niesiobędzki jako Miesiobędzki, Nikiel jako Mikiel, Idźkiewicz jako Ićkiewicz lub Ickiewicz itd. Zgodnie z gwarową wymową nazwiska w rodzaju Chyliński zapisywano czasem jako Chyleński. Trudności sprawiały występujące w nazwiskach “u”, “ó” i “o”, które stosowano często na przemian, podobnie jak “i”, “j” i “y” oraz “h” i “ch”. Szczególne kłopoty powodowały obco brzmiące nazwiska w rodzaju niemieckiego Hübsch, który w aktach pojawia się jako Hipś, Hypś, Hypsz, Hybsz. W wypadku, kiedy nie można było odczytać danego nazwiska, wpisywano “nazwisko nieczytelne”.

Używając wyszukiwarki, należy zatem zachować daleko idącą ostrożność i wpisywać poszukiwane nazwisko we wszystkich możliwych wówczas kombinacjach i wersjach literowych. W związku z różną pisownią nazwisk w księgach metrykalnych, w pierwszej sekcji formularza w polu “Nazwisko” wystarczy wpisać dowolny ciąg liter (nie musi to być całe nazwisko), co powinno ułatwić odnalezienie właściwego nazwiska. Wyszukiwarka wyświetla maksymalnie 1000 pierwszych wyników. Zapewnia ona możliwość przeszukania bazy danych pod kątem nazwiska, imienia, typu aktu, parafii oraz dat. Aby wyniki były prawidłowo wyświetlane, wszystkie sekcje formularza, poza polem Imię, muszą zostać wypełnione.

Akta metrykalne indeksował pod kierunkiem dra Krzysztofa Wiśniewskiego zespół pracowników Oddziału w Pułtusku APW oraz stażystów pozyskanych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku: Olga Kościk, Karolina Kościelna, Ewa M. Obiedzińska, Ewelina Teklińska, Anna Ulatowska-Kisiel, Monika Jabłońska, Magdalena Rachuba, Aneta Ochtabińska, Ewelina Glinka, Elżbieta Siczek, Anna Prewęcka i Patrycja Purzycka.
Wyszukiwarkę opracował Damian Wawrzyński (APW Oddział w Mławie).

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content