Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego

13 kw. 2016

W 2016 r. obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Pięćdziesiąt lat temu, w 1966 r. uroczyście świętowano 1000 lat państwowości polskiej. Obchody te zapowiedziano uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej już w lutym 1958 r. Miały one trwać kilka lat: od 1960 do 1966 r.

Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego miały swój wielostronny wymiar, zaznaczony przede wszystkim w życiu kulturalnym, oświatowym, naukowym i społecznym, a także w budownictwie. Organizowano konferencje, spektakle teatralne, wystawy, budowano nowe kina, domy kultury, przygotowywano liczne spektakle teatralne, z którymi, w postaci teatrów objazdowych trafiano do mniejszych miejscowości. Wydawano publikacje książkowe i albumowe, odbywały się koncerty, festiwale, prowadzono prace archeologiczne i wiele innych przedsięwzięć. Przedsięwzięciem na skalę całego kraju było budowanie 1000 szkół na Tysiąclecie.

Przy tym wszystkim oczywiście przekazywano treści tendencyjnie polityczne, pod hasłami: „Naród polski na straży pokoju i socjalizmu” czy „20 lat PRL”. Szeroko zakrojone, kilkuletnie obchody rocznicowe wymagały zaangażowania ogromnych środków finansowych, udziału organów państwa, różnych organizacji oraz społeczeństwa.Z częścią  tych działań na terenie Warszawy i województwa warszawskiego można zapoznać się w prezentacji materiałów archiwalnych i prasy z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie.

Gorąco zachęcamy!

https://www.warszawa.ap.gov.pl/galeria,art,372,obchody-tysiaclecia-panstwa-polskiego-w-warszawie-i-wojewodztwie-mazowieckim-w-latach-1960-1966-w-materialach-archiwalnych-i-prasie-z-zasobu-archiwum-panstwowego-w-warszawie

Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Monika Jurgo-Puszcz

Data utworzenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-04-13

Liczba odwiedzin: 153

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji