AKTUALNOŚCI

Poznańscy archiwiści z wizytą w Łowiczu

W dniu 13 czerwca łowickie Archiwum odwiedziła 32. osobowa wycieczka członków poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na czele z prezesem dr. Janem Miłoszem. Wizyta rozpoczęła się od powitania w siedzibie Archiwum przez kierownika Marka Wojtylaka, który przedstawił historię obiektu i zasób archiwalny. W imieniu gości – kierownik wycieczki – Pani Elżbieta Rogal ofiarowała w darze dla Archiwum reprodukcję dokumentu fundacji klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r., pochodzącego z zasobu AP w Poznaniu.

Poznańscy archiwiści mieli okazję zwiedzić miasto oraz spotkać się z burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim. Goście zwiedzili też łowicką katedrę, gdzie spoczywają szczątki 12 prymasów Polski, oraz muzeum, w którym oglądali całość ekspozycji historycznej i etnograficznej.

poznanscy_archiwisci_lowicz01.JPG poznanscy_archiwisci_lowicz02.JPG poznanscy_archiwisci_lowicz03.JPG
24 cze 2014
Czytaj więcej  

Honorowy Obywatel Łowicza

honorowy_obywatel_01.jpgW dniu 18.06. br. w sali barokowej łowickiego muzeum odbyła się uroczysta sesja rad miejskich Łowicza, Redy i Lublińca, podczas której został wręczony Markowi Wojtylakowi tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. W uroczystości wzięli udział radni i burmistrzowie trzech siostrzanych miast, J.E. Biskup Ordynariusz Łowicki ks. prof. Franciszek Andrzej Dziuba, Wojewoda Łódzki Paweł Bejda oraz poseł RP Cezary Olejniczak. Archiwa państwowe reprezentowali: Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Janina Gregorowicz. Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy APW, która wnioskowała o nadanie tytułu, reprezentował jej członek Witold Karpowicz.
W części oficjalnej nastąpiło odczytanie uzasadnienia dla przyznanego tytułu przez burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej dra Henryka Zasępę, wręczenie okolicznościowego medalu i dyplomu Markowi Wojtylakowi. Sesję zamknęło podpisanie porozumienia o współpracy Łowicza, Redy i Lublińca.

Serdeczne gratulacje koledze Markowi Wojtylakowi z okazji przyznanego tytułu przekazują pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie.

Marek_Wojtylak2.jpg honorowy_obywatel_02.jpg
23 cze 2014
Czytaj więcej  

Łowicz – Międzynarodowy Dzień Archiwów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 10.06. br. w sali Łowickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie pt. „Archiwa w służbie społeczności lokalnej”, którego organizatorami było Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu i Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. O pracy i zadaniach stojących przed Archiwum opowiadali: kierownik jednostki Marek Wojtylak oraz jej pracownicy – Alina Petrykowska i Anna Raróg.

16 cze 2014
Czytaj więcej  

Archiwum na V Warszawskim Pikniku Archiwalnym

Archiwa warszawskie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów już po raz piąty uczestniczyły w V Warszawskim Pikniku Archiwalnym ”, który odbył się w sobotę 7 czerwca 2014 r. pod hasłem „Warszawa w kalejdoskopie archiwów. Klimaty warszawskie”.

W tym dniu swoje drzwi otworzył pałac Raczyńskich, w których gości przyjmowały trzy warszawskie archiwa państwowe: Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Archiwum Państwowe w Warszawie (APW) oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC).

 

16 cze 2014
Czytaj więcej  

Wystawa „W drodze do wolności i niepodległości”

W sobotę 7 czerwca w pracowni naukowej oddziału APW otwarta została wystawa archiwalna pt. „W drodze do wolności i niepodległości”. W uroczystości uczestniczyli między innymi: poseł na Sejm RP pan Mirosław Koźlakiewicz, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pan Henryk Antczak, Starosta Mławski Włodzimierz pan Wojnarowski, Burmistrz Miasta Mława pan Sławomir Kowalewski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie pan Leszek Zygner, działacze  pierwszej i obecnej Solidarności w Mławie, radni, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych. Wystawę zorganizowano z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezentowane materiały w postaci druków ulotnych, dokumentów archiwalnych, fotografii, prasy, czasopism i publikacji, przedstawiają historię przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1980-1990 i obejmują wydarzenia zapoczątkowane przez strajki w lecie 1980 roku, podpisanie porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, walkę o ich realizację w okresie 500 dni legalnego działania NSZZ Solidarność, stan wojenny, okrągły stół,  do wyborów z lat 1989-1990, w tym samorządowych i prezydenckich. Tematem wiodącym są jednak wybory czerwcowe ukazane przez materiały z kampanii wyborczej, przede wszystkim  plakaty, dokumenty archiwalne, głównie protokóły głosowania w obwodach i okręgu wyborczym ciechanowskim, obwieszczenia wyborcze oraz prasę. Plakaty Komitetu Obywatelskiego Solidarność wzywają do udziału w wyborach, głosowania na kandydatów Komitetu oraz dlaczego i jak należy  głosować. Kandydaci Solidarności udostępnili swoje wizerunki na fotografiach z Lechem Wałęsą.  Natomiast materiały koalicji rządowej zawierają puste hasła i slogany, świadczące raczej o pewności co do wyników wyborów i wygranej kandydatów PZPR, ZSL i SD. Protokóły głosowania pokazują jednak nie tylko zwycięstwo kandydatów Solidarności, ale również jego rozmiary.

12 cze 2014
Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content