70 lat Muzeum w Nieborowie i Arkadii

21 paź 2015

Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Muzeum Narodowego w Nieborowie i Arkadii w dniach 25-26 września 2015 r. odbyła się w Białej Sali pałacu Radziwiłłów w Nieborowie okolicznościowa sesja naukowa z udziałem badaczy i naukowców zajmujących się problematyką dziejów rezydencji, przedmiotów, archiwaliów i kolekcji sztuki.

Sesji towarzyszyła promocja Księgi pamiątkowej poświęconej nowym odkryciom, interpretacjom, aktualnym badaniom naukowym nad zespołem muzealnym. Składa się ona ze zbiór trzydziestu pięciu artykułów, zestawionych w sześciu grupach tematycznych (I. Ludzie i krajobrazy, II. Kolekcje, III. Przedmioty, IV. Arkadia, V. Manufaktura, VI. Archiwalia), które ukazują rozmaitość aspektów nieborowskiej rezydencji. Wiele z nich – co zaznaczono we wstępie tego obszernego opracowania – ma charakter nowatorski – inspirują i wskazują perspektywy dalszych prac badawczych.

Wśród wygłaszających referaty na sesji znalazł się Pan Marek Wojtylak, który przedstawił temat: „Materiały dotyczące Nieborowa i Arkadii w zasobie łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie”.

Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Monika Jurgo-Puszcz

Data utworzenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-10-21

Liczba odwiedzin: 387

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content