VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — MY WŚRÓD OBCYCH, OBCY WŚRÓD NAS OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”

5 maj 2022

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
„EDUCARE NECESSE EST… — MY WŚRÓD OBCYCH, OBCY WŚRÓD NAS
OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”
Warszawa, 21–22 września 2022 r.

We wrześniu (21–22.09) br. Archiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, organizuje VI Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat obrad to „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. W trakcie obrad chcemy poruszyć następujące problemy:

– kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych im środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Zoom (analogicznie jak w roku ubiegłym).

Tradycyjnie do udziału w konferencji (z referatem lub bez referatu) zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką obrad.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2022 r. (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 15 lipca 2022 r.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać do 1 września 2022 r., również na załączonym formularzu (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

Załączniki:

Educare necesse est 6 zgloszenie referatu

Educare necesse est 6 zgloszenie uczestnictwa bez referatu

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2020-06-22

Data publikacji: 2022-05-5

Liczba odwiedzin: 457

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content