III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… — patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej”, Warszawa, 7–8 czerwca 2018 r.

15 lut 2018

Działania edukacyjne archiwów państwowych służące m.in. upowszechnianiu wiedzy o nich samych jako instytucjach przechowujących i troszczących się o pamięć narodu, a tym samym będących częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, od lat zajmują ważne miejsce w ich działalności. W ten sposób archiwa przekazują wiedzę zarówno o przeszłości i jej dziedzictwie, jak i praktycznym znaczeniu dokumentów w życiu współczesnego człowieka i obywatela.

Z tego względu, jak również z powodu utrzymującego się dużego zainteresowania tematyką dwóch kolejnych konferencji z cyklu „Educare necesse est….”, uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym zostanie zorganizowana już III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest również okazją, by przedmiotem rozważań niniejszej konferencji uczynić wartości patriotyczne, ich rolę w edukacji publicznej oraz wpływ na kształtowanie postaw społecznych.

W związku z tym proponujemy, ażeby referaty i dyskusje III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

 1. Patriotyzm — idea i zjawisko od połowy XVIII w. do XXI stulecia (m.in. czym jest miłość ojczyzny, jakie czynniki ją kształtują, jaką rolę pełni w tworzeniu wartości wspólnotowych — państwowych, regionalnych, lokalnych, obywatelskich, stowarzyszeniowych, formuły patriotyzmu, społeczne funkcje patriotyzmu, emocjonalność i racjonalność w postawach patriotycznych, symbolika patriotyczna, demonstracje i reprezentacje patriotyzmu, poszukiwanie uniwersum patriotycznego, patriotyzm a inne uczucia);
 2. Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje);
 3. Rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami oraz warsztaty w archiwach warszawskich.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 7–8 czerwca 2018 r. Pierwszego dnia miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), drugiego dnia siedziba Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Zgłoszenia wraz ze streszczeniem prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. (na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Podstawą kwalifikacji referatu będzie streszczenie. Zgłoszenia do udziału w obradach bez referatu przyjmujemy do 20 maja 2018 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 1. Zgłoszenie referatu

Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko referenta
 2. informacje o referencie — zainteresowania badawcze, miejsce pracy
 3. adres email referenta
 4. telefon kontaktowy
 5. tytuł zgłaszanego wystąpienia
 6. abstrakt wystąpienia

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w obradach bez referatu

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać na „Karcie uczestnictwa” do 20 maja 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Pliki do pobrania


Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2018-02-15

Liczba odwiedzin: 137

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji