AKTUALNOŚCI

„WARSZAWSKI TRUDNY CZAS, CZYLI STOLICA I JEJ MIESZKAŃCY W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW” — Warsztaty metodyczne dla...

Archiwum Państwowe w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie otworzyło kolejny cykl warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.

Przedmiotem listopadowych zajęć warsztatowych odbywających się pod hasłem „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” są źródła dotyczące pierwszej wojny światowej, wśród nich m.in.: fotografie osób, miejsc i wydarzeń; afisze i plakaty; broszury i druki ulotne; rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej; korespondencja i materiały pamiętnikarskie; dokumentacja urzędów.

Taki dobór materiałów źródłowych pozwala bliżej poznać Warszawę, jej mieszkańców i ich problemy oraz zrozumieć, jak radzili sobie z nimi w trudnych momentach dziejowych. Pozwala również przyjrzeć się bliżej konkretnym źródłom archiwalnym, a tym samym przeprowadzić ich analizę pod kątem formy i treści oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytania, w jakim celu powstały, do czego mogą służyć i jak można je wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Warsztaty te mają służyć:

– poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
– pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
– przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
– podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

28 lis 2013
Czytaj więcej  

Głusi wczoraj i dziś. Historia głuchych na przełomie XIX i XX wieku – Konferencja międzynarodowa

Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej historii Głuchych, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br. w Warszawie.

Tematem konferencji będą sprawy życia codziennego środowiska głuchych na przełomie XIX i XX w. oraz działania podejmowane przez różne organizacje pozarządowe na rzecz wspomnianej grupy społecznej w tym okresie, pokazujące główne problemy nurtujące wówczas i obecnie to środowisko. Ponadto przedstawione zostaną sylwetki osób działających aktywnie na rzecz środowiska głuchych, walczących o lepsze jutro i szacunek dla osób niesłyszących.

W trakcie obrad, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (partnera konferencji), będą poruszone interesujące zagadnienia m.in.: zostaną przedstawione sylwetki głuchego Żyda z Warszawy, ofiary Holocaustu, oraz niesłyszącej córki Łopieńskich, która jako pierwsza w historii Głuchych w Polsce pełniła funkcję prezesa; zostanie przypomniana historia sterylizacji i eutanazji osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech.
Swoją obecność zapowiedzieli wykładowcy, badacze przeszłości środowiska Głuchych, z Polski, Francji i Niemiec. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przybliżająca problemy życia ludzi niesłyszących na przestrzeni wieków.

12 lis 2013
Czytaj więcej  

“Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” – Warsztaty...

Archiwum Państwowe w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, organizowane nieodpłatnie w siedzibie archiwum oraz MSCDN.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła dotyczące dwóch ważnych okresów w dziejach Warszawy i jej mieszkańców — pierwszej wojny światowej oraz tzw. socrealizmu. Wśród analizowanych materiałów archiwalnych znajdą się:

  • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
  • afisze i plakaty
  • broszury i druki ulotne
  • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej
  • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
  • dokumentacja urzędów
12 lis 2013
Czytaj więcej  

Promocja książki Cmentarz prawosławny w Łowiczu

W dniu 30 października w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu odbyła się promocja książki Piotra Wysockiego „Cmentarz prawosławny w Łowiczu”. Jej autor jest nauczycielem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu i doktorantem w Katedrze Historii Polski XIX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka stanowi pierwszą naukową publikację na temat historii najstarszej, bo istniejącej od 1820 r. nekropolii w Łowiczu, znajdującej się przy ul. Listopadowej. Poza dziejami cmentarza prawosławnego zostały w niej przedstawione losy łowickiej cerkwi w XIX w. oraz zamieszkującej w mieście społeczności rosyjskiej. Bogato ilustrowana książka posiada obszerną bibliografię, charakterystykę grobów Rosjan do 1914 r., indeks osobowy oraz spis inskrypcji na 45 zachowanych grobach.

6 lis 2013
Czytaj więcej  

Niecodzienna lekcja historii w Łowiczu

Z inicjatywy Klubu Seniora “Radość” w Łowiczu w dniu 18 października 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyła się niecodzienna lekcja historii, poświęcona czasom Władysława Gomułki. Wzięli w niej udział członkowie Klubu Seniora, nauczyciele oraz uczniowie dwóch klas II LO, realizujący rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie. Gościem specjalnym spotkania był kierownik łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Marek Wojtylak.

23 paź 2013
Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content