Informacja

3 mar 2015

Z powodu prac zabezpieczająco – renowacyjnych prowadzonych w magazynie Archiwum w okresie od 02.03.2015 do 22.05.2015 zostały wyłączone z udostępniania następujące akta:

72/1 Komisariat Rządu na m. st. Warszawę – cały zespół.

72/2 Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy – cały zespół.

72/3 Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Społeczno-Polityczny – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki i Inspekcji Mieszkaniowej – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Polityki Budowlanej – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Techniczny – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Pomiarów – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Dróg i Mostów – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Zarząd Nieruchomości Miejskich – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, 1915-1919 – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski w m.st. Warszawie, Resort Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m. st. Warszawy, Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych “AGRIL” – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Resort Administracyjno – Samorządowy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Administracyjny – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Samorządu Terytorialnego – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Komitet Przesiedleńczy m.st. Warszawy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Przesiedleńczy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wojewódzka Komisja ds. Upaństwawiania Przedsiębiorstw – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Komisarz Oszczędnościowy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Resort Techniczno-Budowlany – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Resort Mieszkaniowy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Wojewódzka Komisja Lokalowa dla m.st. Warszawy – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Magistrat Miasta stoł. Warszawy, Wydział Przemysłu 1920-1944 [1949] – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Finansowy 1920-1944 – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Urząd Municypalny – Magistrat m.st. Warszawy 1808-1917 – cały.

72/3 Zarząd Miejski m.st. Warszawy – Magistrat , tłoki pieczętne – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1920-1944 – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy 1920-1944: Rada Miejska, Wydział Administracji, Wydział Techniczny, Wydział Regulacji i Pomiarów, Wydział Szkolny – cały.

72/3 Akta Miasta Warszawy, Zarząd Miejski m. st. Warszawy, Wydział Wodno – Melioracyjny – cały.

72/4 Starostwo Grodzkie Śródmiejsko – Warszawskie – cały.

72/5 Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście – cały.

72/6 Starostwo Grodzkie Warszawskie-Praga Północ – cały.

72/7 Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ – cały.

72/13 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wawer – cały.

72/14 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wawer – cały.

72/15 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Ochota – tylko sygnatury 455-464.

72/16 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Żoliborz – tylko sygnatury 3336-3356.

72/17 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście – tylko sygnatury 795-806.

72/18 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Mokotów – cały.

72/19 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wola – cały.

72/20 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Praga Północ – cały.

72/23 Akta Gminy Wilanów – cały.

72/25 Biuro Odbudowy Stolicy – sygnatury: 1-6584.

72/26 Warszawska Dyrekcja Odbudowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1946-1955 – cały.

72/27 Wydział Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy i Urzędu Konserwatorskiego na m. st. Warszawę – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy Wydział ds. Wyznań, sygnatury: 1-556.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy Miejska Komisja Planowania Gospodarczego, tylko sygnatury: 1-6.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy Kancelaria Tajna – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Społeczno – Administracyjny – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – tylko sygnatury 321-323.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy Urząd Spraw Wewnętrznych – tylko sygnatury 1-18.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług – tylko sygnatury 358-387.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Oświaty – tylko sygnatury 168-173.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Kwaterunkowy – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Polityki Budowlanej – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Pomiarów – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Geodezyjny – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Naczelna Rada Odbudowy Warszawy – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Wydział Budżetowo-Gospodarczy – cały.

72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Biuro Urbanistyczne Warszawy – cały.

72/47 Warszawska Kasa Miejska – cały.

72/52 Urząd Telefonów Miejscowych w Warszawie – cały.

72/54 Warszawska Straż Pożarna – cały.

72/55 Kancelaria Nadzorcy Żeglugi Wiślanej; 1904-1913 – cały.

72/69 Dom Towarowy “Bracia Jabłkowscy” w Warszawie – cały.

72/72 Centralne Biuro Sprzedaży Przewodów “Centroprzewód” w Warszawie – cały.

72/85 Towarzystwo Spedycyjne “Comex” w Warszawie – cały.

72/86 Kantor Przewozowy A. Wróblewski w Warszawie; 1884-1915 – cały.

72/87 Firma Arnold Korff w Warszawie – cały.

72/96 Spółka Akcyjno- Handlowa “Elibor” Ł. J. Borkowski – cały.

72/97 Warszawskie Huty Szkła Gustawa Stępniewskiego w Falenicy – cały.

72/98 E. Wedel Spółka Akcyjna w Warszawie; 1912-1998 – sygnatury 1-159 część inwentarzowa.

72/108 Komitet Odbudowy Kolumny Króla Zygmunta III w Warszawie; 1948-1952 – cały.

72/110 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności; 1840-1950 – cały.

72/112 Polskie Towarzystwo Artystyczne – cały.

72/114 Komitet Obywatelski Miasta Warszawy; 1914-1916 – cały.

72/123 Pensja Pani Tołwińskiej – cały.

72/133 Warszawska Izba Lekarska – cały.

72/134 Warszawska Lecznica dla Nerwowo Chorych (Varšavskaja Lečebnica dla Duševno Bolnych) – cały.

72/137 Warszawski Konsystorz Duchowny; 1908-1912 – cały.

72/148 Agencja Fotograficzna Filmu Polskiego w Warszawie; 1947-1951 – cały.

72/154 Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie – Administracja Domów; 1859-1939 – cały.

72/205 Zbiór Rękopisów; [1442]1654-2012 – cały.

72/235 Stowarzyszenie Spółdzielcze Budowy Własnych Domów “Raszyn”; 1924-1939 – cały.

72/236 Zbiór Bojarskich; 1891-1939 – cały.

72/352 Spółdzielnia Pracy Instalatorów Wodno-Kanalizacyjnych Gazownictwa i CO “Radiator” w Warszawie; 1946-1953 – cały.

72/396 Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana “Słoneczna” w Warszawie; 1950-1960 – cały.

72/398 Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa “SAM 42” w Warszawie; 1947-1957 – cały.

72/402 Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa “SAM 74” w Warszawie; 1948-1957 –cały.

72/403 Spółdzielnia Pracy Inżynieryjno-Budowlanej “Stal-Dom” w Warszawie; 1946-1958 – cały.

72/409 Spółdzielnia Emerytów Kolejowych “Samopomoc” w Warszawie; 1948-1951 – cały.

72/448 Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane w Warszawie; 1929-1961 – cały.

72/482 Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego; 1939-1945 – cały.

72/486 Starostwo Powiatowe Warszawskie; 1939-1945 – cały

 

72/622 Księgi ludności stałej i niestałej pow. warszawskiego; XIX w. – cały.

72/1024 Związek Emerytów Miejskich m.st. Warszawy; 1945-1965 – cały.

72/1068 Agencja Prasowa “Wiedza” w Warszawie; 1944-1948 – cały.

72/1069 Towarzystwo Wydawnicze “Bluszcz” w Warszawie; 1936 – cały.

72/1072 Miejski Urząd Sanitarny; 1915, 1929 – cały.

72/1080 Warszawska Stocznia Rzeczna; 1954-1970 – cały.

72/1083 Publiczna Szkoła Powszechna Nr 192 w Warszawie; 1927-1944 – cały.

72/1106 Zarząd Okręgowy Warszawski Czerwonego Krzyża; 1882-1919 – cały.

72/1137 Sprawozdania z działalności Komisji Badań Dawnej Warszawy; 1952-1968 – cały.

72/1144 Czasowy Zarząd Budowy w Warszawie Odnogi Łączącej Kolej Petersburską z Koleją Warszawsko-Wiedeńską; 1873-1878 – cały.

72/1165 Komitet do spraw przebudowy i adaptacji budynków warszawskich Izby Sądowej i Sądu Okręgowego; [1874-1875] 1876-1879 – cały.

72/1168 Azowsko-Doński Bank Handlowy Oddział w Warszawie; 1896-1915 – cały.

72/1188 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie; 1881-1984, sygnatury: 1-

72/1194 Warszawskie Zrzeszenie Budowy Mieszkań i Domów Jednorodzinnych w Warszawie; 1956-1970 – cały.

72/1293 Spuścizna dr. Mikołaja Łąckiego; 1918-1966 – sygnatury 1-54

72/1295 Zbiór Józefa Surżyckiego; 1873-1930 – cały.

72/1331 Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Warszawie; 1965-1975 – cały.

72/1575 Dokumenty Chwili; [1935]1977-1988 – cały.

72/1579 Zbiór rodziny Zielińskich; 1810-1889 – cały.

72/1582 Zbiór medali; 1974-1997 – cały.

72/1586 Warszawskie Fabryki Domów w Budowie; 1973-1982 – cały.

72/1622 Warszawskie Fabryki Domów w Budowie; 1973-1982 – cały.

72/1635 Zbiór Variów; 1732-2009 – cały.

72/1694 Naczelny Architekt m.st. Warszawy; [1950] 1951-1959 – cały.

72/1695 Pracownie Urbanistyczne m.st. Warszawy; 1947-1958 – cały.

72/1896 Liga Morska – Zarząd Okręgu Warszawskiego i Stołecznego; 1945-1951 – cały.

72/1994 Dom Handlowy Szpiro i Spółka w Warszawie; 1896-1908 – cały.

72/2010 Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy im. IV Zgrupowania AK “GURT” w Warszawie; 1986-1995 – cały.

72/2093 Komisja Weryfikacyjna ds. Legalizacji Tajnego Nauczania przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego; [1940] 1945-1950 – cały.

72/2203 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Wola, tylko sygnatury 603-609.

72/2204 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Warszawa – Mokotów, tylko sygnatury ze spisu 2 od 1-16;

72/2222 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga Południe, tylko sygnatury 487-506;

72/2227 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga Północ, tylko sygnatury: 456-457;

72/2305 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydz. Ds. Wyznań, sygnatury: 1-33.

72/2305 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydz. Rolnictwa, sygnatura 5.

72/2336 Zbiór Emila Chroboczka – cały.

72/2444 Centralny Okręg Energetyczny w Warszawie, tylko sygnatura 1089.

72/2450 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wilanów, tylko sygnatura 4.

72/2451 Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego – cały.

72/2856 Gminna Rada Narodowa w Wilanowie – cały.

72/2869 Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa Południe – cały.

72/2875 Urząd Dzielnicowy Warszawa – Mokotów – cały.

72/3050 Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana “Proporzec” w Warszawie – cały.

72/3054 19 Warszawska Drużyna Harcerska im. Ludwika Narbutta – cały.

72/3063 Bank Handlowy S.A. w Warszawie; 1995-2000 – cały.

72/3118 Zbiór pieczęci; 1915-1944 – cały.

72/3223 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie – cały.

72/3251 Publiczna Szkoła Powszechna III Stopnia nr 167 w Warszawie – cały.

72/3252 Prywatna Szkoła Powszechna III Stopnia w Warszawie (ul. Puławska 113) – cały.

72/3271 Desa Warszawska – cały.

72/3372 Pełnomocnik Ministra Budownictwa do Spraw Odbudowy Starego Miasta w Warszawie – cały.

72/3377 Instytut Mokotowski w Warszawie – cały.

72/3401 Zbiór Danuty Maciejewskie – cały.

72/3566 Starostwo Grodzkie Prasko – Warszawskie; 1929-1935 – cały.

72/3567 Zbiór Hansa von Auer – cały.

72/3568 Milicja Miejska m. st. Warszawy – cały.

72/3569 Maszyny i Urządzenia Ogrzewcze i Zdrowotne – dr.inż. W. P. Kłobukowski i Spółka z o.o. w Warszawie; I poł. XX – cały.

72/3570 Gminny Komitet Opieki Społecznej w Wilanowie – cały.

72/3571 Przedsiębiorstwo Hydrotechniczne i Instalacyjne – “Inżynier W. Sobolewski” w Warszawie – cały.

72/3572 Gimnazjum i Liceum Przemysłowe Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych w Warszawie – cały.

72/3573 Akta Gminy Wawer – cały.

72/3574 “Polmin” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych Oddział Warszawa – cały.

72/3575 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Okręg m. st. Warszawy – cały.

72/3576 Biuro Instalacyjno – Techniczne T. Godlewski i Spółka w Warszawie – cały.

72/3577 Zasadnicza Szkoła Metalowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie – cały.

72/3581 Państwowa Szkoła Gospodarcza i Wychowawczyń w Warszawie – cały.

72/3582 Szkoła Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie – cały.

72/3583 Szkoła Publiczna Powszechna w Służewie – cały.

72/3584 7 Klasowa Prywatna Szkoła III stopnia im. Władysława Giżyckiego w Warszawie – cały.

72/3608 Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Stefana Starzyńskiego w Warszawie – cały.

72/3609 Zbiór prof. Marka Drozdowskiego; 1917-1998 – cały.

72/3668 Fundacja Sienkiewiczowska – cały.

72/3669 Fundacja Gimnazjum Żeńskiego im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej – cały.

72/3687 Administracja Domów w Warszawie ks. Róży Światopełk – Czetwertyńskiej – cały.

72/3704 Dyrekcja Policji Kryminalnej w Warszawie – cały.

72/3715 Fundacja Rozwoju Piłki Siatkowej w Warszawie – cały.

72/3723 Zbiór Marka Leśniewskiego – Laas – cały.

72/3737 Zbiór materiałów ulotnych z kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 1989 roku – cały.

72/3738 Zbiór materiałów ulotnych z kampanii wyborczej do wyborów samorządowych w 1990 roku – cały.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Autor:

Data utworzenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-03-3

Liczba odwiedzin: 1364

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content