Zebrania naukowe

22 cze 2021 Powrót

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) odbywają się w Pracowni Naukowej im. Prof. St. Herbsta

 


 

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2017

27 kwietnia 2017
Marek Wojtylak, „Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu”

25 maja 2017
Konrad Szuba, „Dokument z 1442 r. i księga z drugiej połowy XVII w. — o dwóch najstarszych jednostkach archiwalnych ze Zbioru rękopisów w Archiwum Państwowym w Warszawie”

22 czerwca 2017
Robert Szarejko, „II Światowy Kongres Obrońców Pokoju (Warszawa, 16–22 listopada 1950 r.) — wybrane zagadnienia”

28 września 2017
Jolanta Louchin, „Czy akta osobowe mogą być źródłem do badań historycznych, czy jedynie genealogicznych?”

26 października 2017
Marta Jaszczyńska, „Akta Policji Polskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie z okresu drugiej wojny światowej”

23 listopada 2017
Urszula Grunwald, „Zbiór cimeliów w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie”

14 grudnia 2017
Joanna Dojnik, „Mapy tras ulic opracowane w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym”

 


 

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2016

14 kwietnia 2016
Konrad Szuba, „Sprowadzenie zakonu augustianów na Mazowsze w XIV w.”

19 maja 2016
Jolanta Louchin, „Henryk Witaczek — niezwykły człowiek w zderzeniu z najbardziej brutalnymi i bolesnymi wydarzeniami”

16 czerwca 2016
Małgorzata Sikorska, „O pałacu Piotra Teppera, przy ulicy Miodowej między pałacem Biskupów Krakowskich a kościołem OO Kapucynów posadowionym”

29 września 2016
Rafał Sztarski, „Działalność Podkomisji Historycznej Armii Krajowej w świetle dokumentów zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej”

27 października 2016
Paweł Niemczak, ,,Archiwum Biura Odbudowy Stolicy w zasobie APW”

24 listopada 2016
Joanna Dojnik, „Krajowe Towarzystwo Budowlane KATEBE jako źródło historyczne”

15 grudnia 2016
Witold Maciej Karpowicz, „Materiały do historii stanu wojennego na Mazowszu w archiwum MOZ NSZZ »SOLIDARNOŚĆ« przy APW”

 


 

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2015

  • Robert Szarejko, „Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 1944–1998 — analiza przepisów”  (23 IV)
  • Piotr Musur, „Przyszli pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w materiałach Zbioru Korotyńskich w Archiwum Państwowym w Warszawie” (28 V)
  • Małgorzata Sikorska, „Pałac Leopolda Kronenberga w Warszawie” (8 VI)
  • Marta Jaszczyńska, „Akta warszawskich organizacji pomocowych z okresu II wojny światowej w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie” (24 IX)
  • Jan Członkowski, „O historii NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym w Warszawie (z okazji 35-lecia związku)” (22 X)
  • Marek Wojtylak, „Materiały dotyczące Nieborowa i Arkadii w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu” (19 XI)

 


 

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2014

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content