AKTUALNOŚCI

V Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków “Educare necesse est – Rzeczpospolita małych...

Archiwum Państwowe w Warszawie z przykrością informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, planowana na 30 czerwca – 1 lipca 2020 r., V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków “Educare necesse est…Rzeczpospolita małych ojczyzn”, nie odbędzie się.

19 maj 2020
Czytaj więcej  

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

W związku z ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego terminu 4 maja br., od którego mogą zostać otwarte m.in. muzea, galerie i inne instytucje kultury oraz zgodnie z Wytycznymi dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 i rekomendacjami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie informuje, że sukcesywnie wznawia swoją działalność.

 

 

6 maj 2020
Czytaj więcej  

Zmiana trybu określania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie przepisów kancelaryjnych i...

W związku z zasadnością ujednolicenia sposobu regulacji zagadnień kancelaryjnych i archiwalnych w ramach jednostek organizacyjnych o zbliżonym przedmiocie działalności (tj. żłobki, przedszkola, szkoły, w tym zespoły szkół i inne placówki oświatowo-wychowawcze), Archiwum Państwowe w Warszawie podjęło działania w celu implementacji procesu określania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w trybie przepisu art. 6 ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164), w stosunku do ww. jednostek organizacyjnych mających siedzibę na obszarze działania Archiwum Państwowego w Warszawie.

29 kw. 2020
Czytaj więcej  

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

29 kw. 2020
Czytaj więcej  

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

 

10 kw. 2020
Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast