AKTUALNOŚCI

Wystawa „W drodze do wolności i niepodległości”

W sobotę 7 czerwca w pracowni naukowej oddziału APW otwarta została wystawa archiwalna pt. „W drodze do wolności i niepodległości”. W uroczystości uczestniczyli między innymi: poseł na Sejm RP pan Mirosław Koźlakiewicz, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pan Henryk Antczak, Starosta Mławski Włodzimierz pan Wojnarowski, Burmistrz Miasta Mława pan Sławomir Kowalewski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie pan Leszek Zygner, działacze  pierwszej i obecnej Solidarności w Mławie, radni, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych. Wystawę zorganizowano z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezentowane materiały w postaci druków ulotnych, dokumentów archiwalnych, fotografii, prasy, czasopism i publikacji, przedstawiają historię przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1980-1990 i obejmują wydarzenia zapoczątkowane przez strajki w lecie 1980 roku, podpisanie porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, walkę o ich realizację w okresie 500 dni legalnego działania NSZZ Solidarność, stan wojenny, okrągły stół,  do wyborów z lat 1989-1990, w tym samorządowych i prezydenckich. Tematem wiodącym są jednak wybory czerwcowe ukazane przez materiały z kampanii wyborczej, przede wszystkim  plakaty, dokumenty archiwalne, głównie protokóły głosowania w obwodach i okręgu wyborczym ciechanowskim, obwieszczenia wyborcze oraz prasę. Plakaty Komitetu Obywatelskiego Solidarność wzywają do udziału w wyborach, głosowania na kandydatów Komitetu oraz dlaczego i jak należy  głosować. Kandydaci Solidarności udostępnili swoje wizerunki na fotografiach z Lechem Wałęsą.  Natomiast materiały koalicji rządowej zawierają puste hasła i slogany, świadczące raczej o pewności co do wyników wyborów i wygranej kandydatów PZPR, ZSL i SD. Protokóły głosowania pokazują jednak nie tylko zwycięstwo kandydatów Solidarności, ale również jego rozmiary.

12 cze 2014
Czytaj więcej  

Zaproszenie na wystawę “Pamięć Świata, Pamięć Polski, Pamięć Warszawy”

Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Stołeczna Estrada zapraszają do obejrzenia wystawy pt. „Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy”- Krakowskie Przedmieście przy Skwerze ks. J. Twardowskiego.

10 cze 2014
Czytaj więcej  

Międzynarodowy Dzień Archiwów – V Warszawski Piknik Archiwalny

Już w sobotę 7 czerwca 2014 r. w Pałacu Raczyńskich w Warszawie (ul. Długa 7) odbędzie się V Warszawski Piknik Archiwalny, zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Prezentacje i wystawy archiwalne będą odbywać się pod hasłem „Warszawa w kalejdoskopie archiwów. Warszawskie klimaty”. Wśród przygotowanych atrakcji będą ekspozycje prezentujące staropolską Warszawę, a więc mapy Warszawy z XVII i XVIII wieku, wizerunki historycznych przedstawień Syrenki, z których najstarsza pochodzi z XV wieku, wystawy dokumentów dotyczących Warszawy z okresu od XVI do pierwszej połowy XX wieku, widok panoramy Warszawy z 1875 roku. Prezentacje te będą uzupełnione koncertami muzyki barokowej, pokazami filmów o przedwojennej Warszawie oraz konkursami edukacyjnymi z wiedzy o Warszawie. Dla zainteresowanych będą otwarte punkty konsultacyjne, w których będzie można uzyskać porady dotyczące zasad przechowywania i konserwacji zbiorów rodzinnych oraz porady dotyczące poszukiwań dokumentacji osobo-płacowej do celów emerytalnych. Wymienione atrakcje zostaną zorganizowane przez warszawskie archiwa państwowe: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Pokazy będą prezentowane w Pałacu Raczyńskich – siedzibie AGAD przy ul. Długiej 7, w godzinach od 11 do 16. Wstęp wolny.

3 cze 2014
Czytaj więcej  

Gość z Kazachstanu

W dniu 23 maja 2014 r. w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku gościło Panią Zhanar Satayevą z Kazachstanu, pracownika Departamentu Archiwów i Dokumentacji w Ministerstwie Informacji i Komunikacji Społecznej Republiki Kazachstanu. Pani Zhanar Satayeva w trakcie pobytu w Polsce wyraziła chęć zwiedzenia Archiwum oraz wymiany doświadczeń związanych z dokumentacją pracowniczą, a zwłaszcza z jej gromadzeniem i udostępnianiem. W Kazachstanie obowiązuje taki sam jak w Polsce system emerytalny, w którym wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zarobków. Dodatkowo archiwa realizują liczne kwerendy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców zesłanych w czasie II Wojny Światowej i po niej do Kazachstanu.

3 cze 2014
Czytaj więcej  

Wręczenie odznaczeń państwowych

W dniu 13 maja 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi pracownikom Archiwum Państwowego w Warszawie, Monice Jurgo-Puszcz oraz Elżbiecie Kubek za prace w dokumentowaniu najnowszej historii Polski. Odznaczenia wręczył Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Michałowski, podczas IV ogólnopolskiego seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991. Przedsionek wolności – między Okrągłym Stołem, a wyborami 4 czerwca 1989. Dwa miesiące, które zmienił Polskę: 5 kwietnia – 4 czerwca 1989 r.”. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Seminarium poprzedziło otwarcie wystawy plenerowej pt. „Wybory 4 czerwca 1989 do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”. Zaprezentowano ponad 200 dokumentów ukazujących sytuację społeczno-polityczną przed wyborami, przebieg kampanii wyborczej, zdjęcia ze spotkań przedstawicieli „Solidarności” z wyborcami, przebieg głosowania oraz prace komitetów wyborczych. W uroczystości, jako współorganizatorzy wystawy, uczestniczyli m. in.: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz Rymar.

19 maj 2014
Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji