AKTUALNOŚCI

Wykład o Wielkiej Wojnie

Wyklad_o_wielkiej_wojnie.jpg

Łowicki Klub Katolicki był organizatorem wykładu kierownika łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Pana Marka Wojtylaka pt. „Łowicz pod okupacją niemiecką w latach I wojny światowej”, który odbył się 6 listopada sali audiowizualnej domu biskupa łowickiego przy Starym Rynku 24/30. Była to okazja wysłuchania żywej i okraszonej licznymi cytatami opowieści o Wielkiej Wojnie, którą przed 100 laty rozpętały ówczesne mocarstw europejskie.

Cennym elementem wykładu był pokaz zdjęć i dokumentów pochodzących z zasobu łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie oraz od osób prywatnych. Atrakcją spotkania okazała się możliwość obejrzenia z bliska przechowywanego w zasobie Archiwum rękopisu „Kroniki dziejów Łowicza z pierwszych 9 miesięcy Wielkiej Wojny” Władysława Tarczyńskiego, będącej zapisem wydarzeń, jakie dzień po dniu rozgrywały się w mieście i okolicy od chwili ogłoszenia mobilizacji 30 lipca 1914 r. aż do maja 1915 r. Uczestnicy wykładu mieli okazję poznania życia codziennego Łowicza pod okupacją niemiecką i problemów z nią związanych. Pół roku Łowicz był miastem etapowym, służącym zaopatrzeniu i aprowizacji niemieckich armii, a w niedużej odległości od miasta przebiegała linia frontu walk pozycyjnych. Pod Łowiczem, po raz pierwszy na froncie wschodnim użyto w maju 1915 r. gazów bojowych. Symbolem krwawych walk był pomnik ku czci ofiar niemieckich, jak i rosyjskich, postawiony przez Niemców na Starym Rynku.

17 lis 2014
Czytaj więcej  

O gwarze w łowickim Muzeum

o_gwarze_04.JPG

24 października 2014 r. w łowickim Muzeum odbyła się prezentacja reprintu książki Haliny Świderskiej „Dialekt Księstwa Łowickiego”. Wydawnictwo ukazało się w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu przy udziale łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie.

Publikacja Haliny Świderskiej-Konecznej, prof. fonetyki i dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest reprintem jej rozprawy doktorskiej, która ukazała się w 1929 r. w XIV tomie “Prac Filologicznych” i do dziś jest jednym z najważniejszych opracowań poświęconych mowie mieszkańców regionu łowickiego. Poza gruntownym omówieniem fonetyki i składni gwary łowickiej, zawiera jej słownik, zapis oryginalnych wypowiedzi mieszkańców wsi z początku XX w. oraz mapkę dawnego Księstwa Łowickiego.

Podczas promocji książki przypomniano życie i działalność prof. Świderskiej-Konecznej (1899-1961). Prezentacji towarzyszył pokaz multimedialny Pana Marka Wojtylaka, kierownika Oddziału APW w Łowiczu, który przedstawił dokumenty przechowywane w zasobie archiwalnym, ilustrujących jej życie we wsi Strugienice oraz dorobek naukowy. Piękno zanikającej już gwary łowickiej prezentowała Pani Joanna Bolimowska, poetka i propagatorki folkloru łowickiego, czytająca fragmenty zamieszczonych w pracy rozmów Księżaków. Na koniec wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 im. T. Kościuszki w Łowiczu.

 

4 lis 2014
Czytaj więcej  

Zaproszenie na jesienne warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

jesienne_warsztaty_2014.jpgArchiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół do Archiwum na jesienne warsztaty metodyczne poświęcone praktycznemu wykorzystaniu źródeł archiwalnych.

 

30 paź 2014
Czytaj więcej  

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

szkolenie_pazdziernik2014.jpg20 października 2014 r.  pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie wzięli udział w szko- leniu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. W trakcie warsztatów wyjaśnione zostało pojęcie mobbingu oraz omówiono jego zjawisko w oparciu o konkretne przypadki.

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników z informacjami na temat mobbing i dyskry- minacji w ujęciu prawnym i psychologicznym. Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny. Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem a mobbingiem.

W szkoleniu wzięło udział 50 pracowników Archiwum Państwowego w Warszawie.

21 paź 2014
Czytaj więcej  

Promocja książki „Niepokorni 1976-1989″

Drugi tom publikacji „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”.

13 paź 2014
Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji