AKTUALNOŚCI

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie...

W styczniu br. rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, organizowanych tradycyjnie w siedzibie Archiwum na Krzywym Kole.

Celem tej formy doskonalenia zawodowego jest wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie historii regionalnej z uwzględnieniem źródeł archiwalnych, pokazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Program warsztatów obejmuje trzy tematy:

1. „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” — 24 i 31 stycznia oraz 15 i 22 maja 2014 r.

2. „Warszawa w dobie socrealizmu” — 14, 21 marca 2014 r.

3. „Droga do wyborów w czerwcu 1989 r.” — 3, 10 kwietnia 2014 r.

Warsztaty są bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem powinny dokonać zgłoszenia (http://admin.mscdn.eu/zewnetrzne/biezacawiecej/id/1176/o//w/Warszawa)

13 sty 2014
Czytaj więcej  

„SOCREALIZM WARSZAWSKI” — Warsztaty metodyczne w Archiwum Państwowym w Warszawie

W grudniu br. Archiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, zaprosiło nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, których przedmiotem były źródła powstałe w latach 1949–1955.

Uczestniczący w zajęciach warsztatowych mogli zapoznać się z materiałami archiwalnymi przybliżającymi atmosferę tych lat oraz sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną charakterystyczną dla Warszawy w dobie socrealizmu. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym, ukazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych oraz monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

 

18 gru 2013
Czytaj więcej  

„WARSZAWSKI TRUDNY CZAS, CZYLI STOLICA I JEJ MIESZKAŃCY W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW” — Warsztaty metodyczne dla...

Archiwum Państwowe w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie otworzyło kolejny cykl warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.

Przedmiotem listopadowych zajęć warsztatowych odbywających się pod hasłem „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” są źródła dotyczące pierwszej wojny światowej, wśród nich m.in.: fotografie osób, miejsc i wydarzeń; afisze i plakaty; broszury i druki ulotne; rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej; korespondencja i materiały pamiętnikarskie; dokumentacja urzędów.

Taki dobór materiałów źródłowych pozwala bliżej poznać Warszawę, jej mieszkańców i ich problemy oraz zrozumieć, jak radzili sobie z nimi w trudnych momentach dziejowych. Pozwala również przyjrzeć się bliżej konkretnym źródłom archiwalnym, a tym samym przeprowadzić ich analizę pod kątem formy i treści oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytania, w jakim celu powstały, do czego mogą służyć i jak można je wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Warsztaty te mają służyć:

– poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
– pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
– przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
– podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

28 lis 2013
Czytaj więcej  

Głusi wczoraj i dziś. Historia głuchych na przełomie XIX i XX wieku – Konferencja międzynarodowa

Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej historii Głuchych, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br. w Warszawie.

Tematem konferencji będą sprawy życia codziennego środowiska głuchych na przełomie XIX i XX w. oraz działania podejmowane przez różne organizacje pozarządowe na rzecz wspomnianej grupy społecznej w tym okresie, pokazujące główne problemy nurtujące wówczas i obecnie to środowisko. Ponadto przedstawione zostaną sylwetki osób działających aktywnie na rzecz środowiska głuchych, walczących o lepsze jutro i szacunek dla osób niesłyszących.

W trakcie obrad, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (partnera konferencji), będą poruszone interesujące zagadnienia m.in.: zostaną przedstawione sylwetki głuchego Żyda z Warszawy, ofiary Holocaustu, oraz niesłyszącej córki Łopieńskich, która jako pierwsza w historii Głuchych w Polsce pełniła funkcję prezesa; zostanie przypomniana historia sterylizacji i eutanazji osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech.
Swoją obecność zapowiedzieli wykładowcy, badacze przeszłości środowiska Głuchych, z Polski, Francji i Niemiec. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przybliżająca problemy życia ludzi niesłyszących na przestrzeni wieków.

12 lis 2013
Czytaj więcej  

“Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” – Warsztaty...

Archiwum Państwowe w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, organizowane nieodpłatnie w siedzibie archiwum oraz MSCDN.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła dotyczące dwóch ważnych okresów w dziejach Warszawy i jej mieszkańców — pierwszej wojny światowej oraz tzw. socrealizmu. Wśród analizowanych materiałów archiwalnych znajdą się:

  • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
  • afisze i plakaty
  • broszury i druki ulotne
  • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej
  • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
  • dokumentacja urzędów
12 lis 2013
Czytaj więcej  

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content