Konferencja „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”

6 maj 2016

W ostatnich latach działania edukacyjne i popularyzacyjne stały się ważnym elementem w bieżącej działalności archiwów państwowych. Zyskują one coraz bardziej na znaczeniu, zwłaszcza wobec perspektywy uczenia się przez całe życie, mieszczącej się w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. W związku z tym Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie organizują konferencję „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”, do udziału w której zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką dotyczącą działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.

Obrady konferencji odbywać się będą w Warszawie, w dniach 21–22 czerwca br., w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9
(21 czerwca) oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2 D (22 czerwca),
w czterech blokach tematycznych:

  1. Doświadczenia archiwów w działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.
  2. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów w programach studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
  3. Źródła archiwalne w edukacji szkolnej.
  4. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów a społeczeństwo.

Konferencji towarzyszyć będzie III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych z tematem „Film w edukacji archiwalnej, edukacja archiwalna w filmie” (w załączeniu program spotkania). Odbędzie się ono 23 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Organizatorzy przewidują dla uczestników konferencji oraz III FEA zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Osoby niewygłaszające referatu, a zainteresowane udziałem w konferencji i III FEA, mogą zgłosić chęć uczestnictwa w obradach na załączonym formularzu, który prosimy przesłać na adres mailowy: edukacja@warszawa.ap.gov.pl w terminie do 9 czerwca br.

 

Pliki do pobrania


Autor: Monika Jurgo-Puszcz

Data utworzenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-05-6

Liczba odwiedzin: 161

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji