ZEBRANIE NAUKOWE W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W WARSZAWIE

14 cze 2017

O obradującym w Warszawie w 1950 r. II Światowym Kongresie Obrońców Pokoju (16–22 listopada) mówić będzie Robert Szarejko w czwartek, 22 czerwca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych tematem Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza w tym dniu do Pracowni Naukowej im. prof. St. Herbsta na zebranie naukowe, które rozpocznie się o godzinie 12.00.

W referacie pt. „II Światowy Kongres Obrońców Pokoju (Warszawa, 16–22 listopada 1950 r.) — wybrane zagadnienia”, który zostanie wygłoszony na zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 r., na wstępie zostaną omówione źródła historyczne do badań nad wyżej wymienionym tematem.

Następnie zostaną przedstawione powody, dla których „obrońcy pokoju” z całego świata przyjechali jesienią 1950 roku do Warszawy, aby omówić strategię „walki” o pokój przeciwko „podżegaczom wojennym”. Przedstawione zostaną najważniejsze problemy dotyczące organizacji Kongresu oraz przykłady wydarzeń mu towarzyszących (politycznych, kulturalnych).

W dalszej części referatu zostanie pokrótce omówiona struktura społeczna i narodowościowa uczestników Kongresu oraz ich poglądy polityczne. Wraz z przedstawieniem sylwetek najbardziej znanych uczestników Kongresu (m. in. Fryderyka Joliot-Curie) zostaną omówione główne  postulaty zawarte w ich wystąpieniach, dotyczące zarówno kwestii zmian w przepisach prawa międzynarodowego, mających pomóc w skutecznym zapewnieniu pokoju na świecie, jak również argumenty czysto polityczne (krytyka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, antykolonializm, agitacja na rzecz ZSRR, ale również jego krytyka). Ponadto zostanie przedstawiona rola duchowieństwa zaangażowanego w Ruch Obrońców Pokoju oraz przykłady zaangażowania społecznego (wiece, współzawodnictwo pracy, „Warty Pokoju”, analiza treści listów i rezolucji skierowanych do Prezydium Kongresu). W referacie zostanie przedstawione tło historyczne Kongresu (stalinizm w Polsce, odbudowa Warszawy, wojna w Korei) oraz przykłady towarzyszącej mu propagandy politycznej.

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-06-14

Liczba odwiedzin: 259

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content