XV tom Roczników Łowickich

1 paź 2018

 dniu 29 września 2018 r. w sali USC Łowickiego Ośrodka Kultury odbyła się promocja XV tomu „Roczników Łowickich”, wydawnictwa naukowego Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pod redakcją naszego kolegi, kierownika oddziału APW w Łowiczu, Marka Wojtylaka.

Periodyk zawiera bardzo bogaty materiał dotyczący dziejów Łowicza i regionu, składający się na 14 artykułów. Chronologią sięgają one XVI stulecia, jednak ich zdecydowana większość odnosi się do historii XX wieku. Poza artykułami, powstałymi głównie o zasób APW, w wydawnictwie znalazła się kronika wydarzeń kulturalnych w mieście oraz działalności członków Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok ubiegły.

Wśród zamieszczonych artykułów warto wymienić tekst prof. Kazimierza Przybysza o zachowaniach społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności powstańczej Warszawy oraz dr Katarzyny Skierskiej-Pięty o działalności Kościoła katolickiego oraz relacjach władzy z Kościołem w powiecie łowickim w latach 1945-1975. W części wspomnieniowej zwraca uwagę bogato ilustrowany tekst Elżbiety Milbert zatytułowany „Między Łowiczem a Warszawą”, będący opisem dziejów rodziny Obrębskich.

XV tom „Roczników Łowickich” można kupić w siedzibie Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20 bądź zamówić internetowo, pisząc na adres www.lok.art.pl, cena 25 zł.

Fot. „Nowy Łowiczanin”

Galeria


Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-10-01

Data publikacji: 2018-10-1

Liczba odwiedzin: 282

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content