“Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

12 lis 2013

Archiwum Państwowe w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, organizowane nieodpłatnie w siedzibie archiwum oraz MSCDN.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła dotyczące dwóch ważnych okresów w dziejach Warszawy i jej mieszkańców — pierwszej wojny światowej oraz tzw. socrealizmu. Wśród analizowanych materiałów archiwalnych znajdą się:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
 • afisze i plakaty
 • broszury i druki ulotne
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
 • dokumentacja urzędów

Taki dobór materiałów źródłowych pozwoli bliżej poznać Warszawę, jej mieszkańców i ich problemy oraz zrozumieć, jak radzili sobie z nimi w trudnych momentach dziejowych. Pozwoli również przyjrzeć się bliżej konkretnym źródłom archiwalnym, a tym samym przeprowadzić ich analizę pod kątem formy i treści oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytania, w jakim celu powstały, do czego mogą służyć i jak można je wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych:

 1. Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej — (22 i 29 listopada 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w Archiwum Państwowym w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7)
 2. Warszawa i warszawiacy w latach socrealizmu — (2 grudnia 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w siedzibie MSCDN, ul. Świętojerska 9 oraz 12 grudnia 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w Archiwum Państwowym w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7)

Warsztaty te mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć warsztatowych, w ramach każdego z bloków tematycznych, obejmować będzie: konwersatorium na temat „Zrozumieć archiwum”; analizę źródeł archiwalnych; omówienie kwestii metodycznych; opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji oraz zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają płyty CD ze skanami materiałów archiwalnych wykorzystanych w trakcie zajęć oraz zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mail do dr Teresy Stachurskiej-Maj, kierownika warsztatów (teresa.maj@mscdn.edu.pl) lub dr Violetty Urbaniak (edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

Autor:

Data utworzenia: 2013-11-12

Data publikacji: 2013-11-12

Liczba odwiedzin: 519

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content