VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… — kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.” Warszawa, 19–20 września 2023 r.

14 wrz 2023

W trakcie konferencji przedstawione zostaną wystąpienia podzielone na trzy bloki tematyczne: 

1) Źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania; 

2) Kobieta w społeczeństwie — w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce, na polu walki;  

3) Edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk. 

W konferencji można uczestniczyć stacjonarnie lub online. Osobom zainteresowanym tą drugą formą uczestnictwa udostępniamy linki do transmisji: 

Link do transmisji obrad pierwszego dnia konferencji: meet.google.com/jkd-tmbq-kho 

Link do transmisji obrad drugiego dnia konferencji: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNmNWE0N2MtMmU3MS00MjVhLWI3MGYtYWVjODkxYWRhNzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a32446b-5972-4c29-a42c-87e27e8dbfb9%22%2c%22Oid%22%3a%221889c8d6-bd2e-48dd-b03f-6758ffe99e2f%22%7d 

 

Zapraszamy również na stronę konferencji (http://www.agad.gov.pl/educarevii.html) oraz do zapoznania się z aktualnym programem obrad: 

 

Programame konferencji 

   

KOMITET ORGANIZACYJNY  
VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW  
„EDUCARE NECESSE EST… —  KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE  
OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.” 

prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, dr Teresa Stachurska-Maj,  
dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs 

Autor: Piotr Horczak

Data utworzenia: 2023-09-14

Data publikacji: 2023-09-14

Liczba odwiedzin: 769

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content