V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — RZECZPOSPOLITA MAŁYCH OJCZYZN”

25 mar 2021

Na przełomie czerwca i lipca (30.06–1.07) odbędzie się piąta konferencja w ramach cyklu „Educare necesse est…”. Jej tematyka poświęcona będzie historii lokalnej i regionalnej, a w szczególności takim kwestiom, jak:

  1. Historia „naszej małej ojczyzny”, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  2. Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  3. Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

 

W programie konferencji przewidziane są również wykłady ekspertów poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów, wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji oraz projektom edukacyjnym.

Ze względu na warunki pandemiczne obrady konferencji odbywać się będą online. Z tego też powodu nie możemy zaproponować uczestnikom obrad spaceru po historycznych miejscach Warszawy, jak planowaliśmy to rok temu.

Pomimo tych niedogodności pragniemy, jako organizatorzy, zaprosić historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadesłania zgłoszeń do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

W związku ze zmianą tradycyjnej formy obrad konferencyjnych na odbywające się online prosimy, by osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu nadesłały razem z wypełnionym formularzem zgłoszenia także swój referat (np. jako wersję roboczą). Prosimy o to w celu usprawnienia obrad. Nadesłane teksty zostaną udostępnione przed konferencją jako pliki pdf na stronie internetowej organizatora. Dzięki temu uczestnicy obrad zyskają możliwość wcześniejszego zapoznania się z nimi, ich autorzy przedstawienia online głównych kwestii omówionych w referatach, zaś wszyscy czas na dyskusję.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem (wraz z plikiem zawierającym tekst referatu) prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15 maja 2021 r., formularz zgłoszenia bez referatu do 5 czerwca 2021 r., również  na załączonym formularzu (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 29 maja 2021 r.

 

Pliki do pobrania


Galeria


Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2021-03-25

Data publikacji: 2021-03-25

Liczba odwiedzin: 221

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji