V Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków “Educare necesse est – Rzeczpospolita małych ojczyzn”

9 mar 2020

W dniach 30 czerwca–1 lipca 2020 r. odbędzie się w Warszawie kolejna już konferencja z cyklu „Educare necesse est…”. Obrady odbywać się będą w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Przedmiotem obrad będą zagadnienia dotyczące historii lokalnej i regionalnej oraz jej miejsca i roli w dydaktyce, a w szczególności:

  • Historia naszej małej ojczyzny, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;

  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;

  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W programie konferencji znajdą się również seminaria/warsztaty poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów i wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji.  Wszystkich uczestników zaprosimy także na krótkie spacery po historycznych miejscach Warszawy. W związku z tym organizatorzy zapraszają historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w obradach w charakterze referenta lub uczestnika bez referatu.

Zgłoszenia propozycji wystąpień prosimy nadsyłać do 15 maja 2020 r. na załączonym formularzu, na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl (czas wystąpienia to 15 min.). Informację
o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 29 maja 2020 r.
 Zgłoszenia bez referatu przyjmujemy do 5 czerwca 2020 r., również na załączonym formularzu.

Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2020-03-9

Liczba odwiedzin: 183

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji