Promocja książki “Na drodze do wolności. Polska Organizacja Wojskowa i 11 listopada 1918 r. w Łowiczu”

2 paź 2018

W dniu 16 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali USC Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu odbędzie się promocja książki Tadeusza Gumińskiego „Na drodze do wolności. Polska Organizacja Wojskowa i 11 listopada 1918 r. w Łowiczu”, którą podał do druku kierownik Oddziału APW w Łowiczu Marek Wojtylak. Książka została wydana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i budżetu Gminy Miasta Łowicza. Ich wydawcą jest Archiwum Państwowe w Warszawie i Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Książka została przygotowana na podstawie maszynopisu opracowania T. Gumińskiego z 1978 r., przechowywanego w zespole archiwalnym Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu. Miało być ono wydane z okazji 60-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na publikację tekstu niestety nie wyraził zgody Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, mający delegaturę w Skierniewicach.

Tekst pracy pozostał zasadniczo w niezmienionym kształcie, bez odsyłaczy, z których ze względu na popularnonaukowy charakter publikacji, autor świadomie zrezygnował. Wydawnictwo posiada wstęp, w którym została przedstawiona krótka charakterystyka archiwalnego zbioru T. Gumińskiego, rys biograficzny autora oraz notę edytorską, odnoszącą się do prezentowanej książki. Tekst zilustrowany został dokumentami i zdjęciami z zasobu łowickiego oddziału APW, Muzeum i Biblioteki Miejskiej oraz pochodzącymi od osób prywatnych. Na końcu znalazł się niewielki słownik prezentującej sylwetki komendantów IX Obwodu POW w Łowiczu w opracowaniu M. Wojtylaka.

Promocję książki przewidziano jako jedno z łowickich wydarzeń towarzyszących jubileuszowi 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-10-2

Liczba odwiedzin: 222

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji