Oddział w Grodzisku Mazowieckim: wyszukiwarki

22 lip 2021 Powrót

Wyszukiwarka – Indexy metrykalne – Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

 

W wyniku porozumienia o współpracy, zawartego 2 października 2010 roku, pomiędzy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy i Warszawskim Zespołem Indeksacyjnym, rozpoczęto projekt digitalizacji, obejmujący fotografowanie z równoległym indeksowaniem, akt stanu cywilnego z terenu działania APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim.

W wyszukiwarce prezentujemy indeksy do akt stanu cywilnego z terenu:

 • gminy Łomna z lat 1808-1825;
 • gminy Drwalew z lat 1808-1825;
 • gminy Goszczyn z lat 1808-1825;
 • gminy Warka z lat 1808-1809 (urodzenia);
 • parafii rzymskokatolickiej w Łomnie z lat 1826-1901;
 • parafii rzymskokatolickiej w Zakroczymiu z lat 1890-1907;
 • parafii rzymskokatolickiej w Kampinosie z lat 1884-1902 (urodzenia z lat 1884-1902, małżeństwa z lat 1885-1904);
 • parafii rzymskokatolickiej w Iłowie z lat 1890-1904 (akta urodzeń z lat 1890-1904, akta zgonów z lat 1890-1901);
 • parafii rzymskokatolickiej w Żyrardowie z lat 1893-1909 (urodzenia, zgony z lat 1893-1900; małżeństwa z lat 1893-1909);
 • parafii rzymskokatolickiej w Kamionie z lat 1890-1904 (urodzenia z lat 1891-1903; zgony z lat 1890-1904);
 • parafii ewangelicko-augsburskiej w Iłowie z lat z lat 1834-1849 (urodzenia).

 
Indeksy zostały przygotowane przez osoby pracujące w ramach projektu, którym za prowadzone działania fotograficzne i indeksacyjne serdecznie dziękujemy.

 

Na chwilę obecną wyszukiwarka obejmuje 50.000 rekordów. Ich liczba będzie jednak wzrastać, ponieważ planujemy uzupełniać wyszukiwarkę o kolejne rekordy, w miarę postępu procesu digitalizacji i indeksacji akt stanu cywilnego.

 

Baza danych zawiera niżej wymienione pola, które stanowią kryterium wyszukiwania:

 • nazwisko;
 • imię (opcjonalnie);
 • typ aktu (urodzenia, małżeństwa, zgony);
 • lata od-do;
 • miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego (nazwa miejscowości, w której znajdował się urząd stanu cywilnego lub parafia);
 • szukaj też w pozostałych parafiach

 

Wskazówki wyszukiwawcze:

 • Podczas korzystania z bazy danych należy uzupełniać wszystkie pola, z wyjątkiem pola „Imię”, które wypełniamy opcjonalnie.
 • W pola wyszukiwawcze „Nazwisko” i „Imię” można wpisywać pełne imię, nazwisko lub dowolny ciąg znaków (np. początkowe litery nazwiska).
 • W polach „urodzenia – małżeństwa – zgony” należy zaznaczyć jakiego rodzaju dokumentu szukamy. W polu „Szukaj w pozostałych parafiach” określamy, czy wyszukiwanie ma być prowadzone w indeksach z jednej miejscowości, czy też z kilku.
 • W polu „Lata od-do” pozostawiamy daty skrajne, które wyświetlają się automatycznie, tj. 1808-1909 lub wpisujemy nowe daty skrajne (tylko rok – bez daty dziennej), w których ma być przeprowadzone wyszukiwanie.
 • W polu „Miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego” wybieramy z listy interesującą nas miejscowość (na razie są to miejscowości wymienione na wstępie).
 • Po uzupełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na „Szukaj” wyświetli się nam wynik poszukiwań, zawierający następujące informacje:

 

– nazwisko;
– imię;
– rok (sporządzenia aktu);
– typ aktu;
– nr aktu; –
– miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
– uwagi, w których figurują ważne dla genealoga dane.

 

A dokładniej:

 • Przy aktach urodzeń – urodzenia nieślubne, dzieci martwo urodzone, zmiany nazwiska, uznanie ojcostwa, sprostowanie aktu;
 • przy aktach małżeństw – imiona i nazwiska współmałżonków, nazwiska panieńskie współmałżonek, stan cywilny;
 • przy aktach zgonów – stan cywilny, nazwisko panieńskie zmarłej.

 

Wyszukiwarka wyświetli maksymalnie 1000 pierwszych wyników.

Poszczególne rekordy, znajdujące się w bazie danych, powstały w oparciu o zapisy w samych aktach stanu cywilnego, nie zaś na podstawie alfabetycznych skorowidzów do nich. Starano się dzięki temu uniknąć powielania błędów, które bardzo często występują w skorowidzach do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, np. błędne zapisane nazwisko, niewłaściwy numer aktu, niewłaściwa płeć urodzonego dziecka itd.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt jeszcze raz dziękujemy.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content