IV Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków “Educarre necesse est – dziedzictwo pamięci”

19 lut 2019

Archiwa, przechowując i troszcząc się o pamięć narodu, były i nadal są częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, jednakże w XXI w. ich rola nieco się zmienia — przekazując wiedzę o przeszłości i jej dziedzictwie, a przy tym o praktycznym znaczeniu dokumentów w naszym codziennym życiu, uczestniczą one w większym niż do niedawna stopniu w procesie kształcenia i wychowania człowieka jako członka społeczeństwa obywatelskiego. Zwracają bowiem uwagę na konieczność przywrócenia wartości badaniu przeszłości z myślą zarówno o teraźniejszości, jak i przyszłości. Wspomagają tym samym działania edukacyjne tradycyjnie przypisane instytucjom oświatowym.

Z tego względu, jak również z uwagi na fakt, że pozostajemy w klimatach dwóch ważnych rocznic — 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego oraz również 100rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami — tematem obrad tegorocznej IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” będzie problematyka związana z szeroko rozumianym dziedzictwem pamięci.

W związku z tym proponujemy, ażeby referaty, komunikaty i dyskusje IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków skoncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  1. Pamięć odradzającej się państwowości w edukacji publicznej,

  2. Archiwa a pamięć.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami i komunikatami oraz warsztaty praktyczne organizowane w trzech archiwach warszawskich (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej).

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 13–14 czerwca 2019 r. Pierwszego dnia miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28). Drugiego dnia w godzinach przedpołudniowych zostaną przeprowadzone warsztaty, po południu natomiast, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9), nastąpi podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji.

Na zgłoszenia udziału w obradach z referatem lub komunikatem (15 min.) oczekujemy do 15 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia bez referatu przyjmujemy do 15 maja 2019 r. Uczestnicy konferencji zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w tych zajęciach do 15 kwietnia 2019 r. (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność wpływu).

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłaty konferencyjna oraz za uczestnictwo w warsztatach nie są wymagane. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonych formularzach.

Organizatorami konferencji “Educare necesse est…” są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Galeria


Powiększ zdjęcie

Autor: Rafał Sztarski

Data utworzenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-02-19

Liczba odwiedzin: 320

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content